search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
9 SCHEEPSLIFTEN


VAREN IS EEN FEESTJE


13


DUISBURG De Duitse binnenvaartorganisa- tie BDB is woedend over de nieuwe vertra- ging van een jaar voor het planningsbesluit ter bescherming tegen overstromingen en ontwikkeling voor de scheepvaart van de Donau.


In een officiële persverklaring verge- lijkt het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt de vertraagde procedure cynisch met een verfilmde aflevering van de striphelden Asterix en Obelix. Het adminis- tratiegebouw in Rome wordt hierin omschre- ven als ‘Het huis dat gek maakt’. De BDB stelt hierover: “Vrienden van deze strip weten wat volgt: gedrang, racen, vertraging en een on- eindige nutteloze chaos”.


De al in 2014 gestarte procedure voor de Donau-uitbouw verwijst naar een bestem- mingsplanbesluit, voor de rivieruitbreiding met beschermingsmaatregelen tegen over- stromingen in het gedeelte bij Straubing en Deggendorf. Het verantwoordelijke Directoraat-generaal voor de Vaarwegen en Scheepvaart (GDWS) verwacht nu ‘in de zomer van 2019’ goedkeuring hiervoor. Aanvankelijk was dit besluit aangekondigd voor het voorjaar van 2018 en vervolgens me- dio 2018. Voltooiing van de maatregelen wordt niet vóór 2024 verwacht.


Martin Staats. Foto BDB


Martin Staats (MSG, Würzburg), voorzitter van het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB), legt uit: “De procedures in Duitsland met hun complexe participatiepro- cedures zijn niet langer begrijpe- lijk voor normale stervelingen. Hoe


WAT EEN GELUK...


BDB: ‘ADMINISTRATIEVE PROCEDURES NIET MEER BEGRIJPELIJK VOOR BURGERS’ Besluitvorming ontwikkeling Donau weer met jaar vertraagd


15


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Reddingsvest nodig?


 078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


Donaubrücke bij het schilderachtige Deggendorf.


moet men aan de binnenscheepvaart en hun klanten uitleggen dat de dringend noodza- kelijke uitbreiding van het Duitse deel van de Donau, dat al tientallen jaren wordt bespro- ken, opnieuw wordt uitgesteld?”


Wanhopig Toch noemt hij het ‘goed’ dat sommige be- schermende maatregelen voor de bevolking langs de rivier al naar voren kunnen worden gehaald. Staats: “Maar daar kunnen we niets voor kopen. Als rederijen zijn we afhankelijk van een voorspelbare en betrouwbare water- weg en we wachten wanhopig op de eerste uitbreidingssectie. De vraag moet nu worden gesteld: wanneer is het directoraat-generaal


- als bevoegde planningsautoriteit - van plan om het tweede deel van Deggendorf naar Vilshofen te voltooien?”


Er waren 350 bezwaren sinds het begin van het goedkeuringsproces van de planning vier jaar geleden, plus verder ‘talrijke en zeer uitge- breide zienswijzen’ van overheden en erkende natuurbeschermingsorganisaties. Vijf planher- zieningsprocedures werden uitgevoerd na de corresponderende discussiedata, maar de op- name van deze planwijzigingen in het algeme- ne plan is nog steeds in de detailstemming.


Milieuregels Vanwege strikte milieuregels, moet tevens


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL met


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


ER IS AL GENOEG OM WAKKER VAN TE LIGGEN.


WE TAKE CARE OF IT. info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


een mening van de Europese Commissie wor- den ingewonnen voor de goedkeuring van de goedkeuringsbeschikking van het plan, zo heeſt de GDWS meegedeeld. De BDB stelt daar- op: “De bureaucraten in Brussel hebben echter al uitgebreidere en aanvullende eisen gesteld aan het document”.


Opnieuw de BDB-verklaring: “In de nabije toe- komst zal daarom naar verwachting een an- dere procedure voor het wijzigen van het plan nodig zijn, waarbij uiteraard weer de wijzigin- gen in het algemene plan moeten worden op- genomen. De ontvangst van het advies van de Europese Commissie wordt momenteel ver- wacht begin 2019, meldt de GDWS”.


DIESEL MARINE SERVICES


VAN BALLEGOOY BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


www.pon-cat.com/ aggregraten


Bied uw maritieme nieuwe en gebruikte producten aan op:


usedmaritime.com


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


WEEK 34-35 22.08.2018 I NUMMER 892


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34