search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


Ravage door windhoos


5


Een windhoos zorgde in Duitsland voor de nodige schade aan boord bij Falco Schoenmakers. Gelukkig stond de con- tainervanger in de weg. “Die staat nu


10 centimeter uit het lood. Het is ongeloof- lijk dat er niet meer is gebeurd”. Iedereen aan boord van de Revisio maakt het gelukkig goed, er is alleen materiële schade.


‘Binnenvaart-ambassadeur’ Arie Verberk (75) overleden


PAPENDRECHT Voormalig topman van Martinair, lokaal politicus én binnen- vaart-ambassadeur Arie Verberk is 14 augustus op 75-jarige leeſtijd overle- den. De Papendrechter zat van 1995 tot 2007 in de directie van de Nederlandse vliegtuigmaatschappij.


Arie Verberk. Foto D66


In opdracht van twee ministeries is Verberk vervolgens nauw betrokken geweest bij het roerige transitieproces voor de binnen- vaart, onder leiding van Arie Kraaijeveld. Daarnaast was Verberk lange tijd hoogleraar informatievoorziening aan de Universiteit van Amsterdam en in zijn woonplaats Papendrecht dertien jaar gemeenteraadslid


voor D66. Bij de laatste verkiezingen stond hij wel weer op de lijst, maar niet meer op een verkiesbare plaats. “Hij had het vermogen grote zaken simpel te maken”, schrijſt het be- stuur van D66 Alblasserwaard-West.


Bedrijfseconoom en ‘cijfertjesman’ Verberk begon zijn carrière als economieleraar, maar werd na zijn pensionering bij Martinair be- roepscommissaris. Zo nam hij recent nog af- scheid als voorzitter van de raad van commis- sarissen van de Persgroep.


Ook had hij commissariaten bij onder meer Space Expo, Deloitte, Koninklijke Nederlandse Munt, HVC Groep en Nedstaal.


Emprove gaat statushouders opleiden tot matroos


ROTTERDAM Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het personeelstekort, gaat consultancybureau Emprove - met de hulp van enkele partners - vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) opleiden tot matroos.


Het intensieve traject van vier maanden be- staat uit theorie en praktijk, waar zowel


operationele aspecten als veiligheid een rol spelen. Zo krijgen de statushouders les in EHBO; ADN 1.3 training; veiligheidsmanage- ment; en brandbestrijding.


Ook wordt ze kennis bijgebracht in mid- delen en materialen; diverse operationele en technische vaardigheden; en worden ze vaardigheden aangeleerd op het gebied van


Binnenvaart Ontmoetingsdag


WOUDENBERG Christelijke schippers- bond CBOB/ Drijfhout houdt zaterdag 22 september in samenwerking met het Binnenvaartpastoraat en de organisatie Binnenvaart Events, haar jaarlijkse en alweer de vierde Binnenvaart Ontmoetingsdag.


Deze ontspannen familiedag is bedoeld voor ie- dereen, van jong tot oud, uit de sector die ge- interesseerd is in ontmoeting, bezinning, ver- binding en gezelligheid. Het thema is evenwel ‘Op volle kracht’. In de middag staat de CBOB- bijeenkomst ‘De toekomst van transport’ op het programma, georganiseerd in samenwer- king met TLN en Railcargo. De locatie is het vakantiepark De Heijgraaf, De Heygraeff 9 in Woudenberg. Aanvang 9.30 uur.


communicatie met betrekking tot conflictbe- heersing, samenwerken, zelfkennis en inter- culturele communicatie.


Op 27 augustus starten 15 kandidaten met hun eerste trainingsdag en na een week al naar boord om de praktijk te ervaren. In de vrije we- ken zullen de kandidaten aanvullende training volgen om aan alle huidige eisen te voldoen.


Interesse


Wilt u meer informatie over het tra- ject en/of het aannemen van een kandi- daat, neem dan contact op met Maurits van der Linde, tel: 06 24 88 74 93 of email: mvdlinde@emprove.nl


Uitstoot binnenvaart gemeten vanaf kade Nijmegen en Lobith


NIJMEGEN Onderzoekers van de Universiteit Bremen zijn deze maand op de Waalkade van Nijmegen neergestreken om op afstand de vervuiling van de passerende binnenvaart te meten. Vanuit een vrachtwagen met aan- hanger vol meetapparatuur en computers zijn een week lang de uitstoot van elk schip bijgehouden.


Hetzelfde onderzoek zal ook in Lobith en Duisburg worden gehouden. Volgend jaar voorjaar wordt de hele studie herhaald, on- der andere weersomstandigheden en met ge- wijzigde waterstanden. Hierbij wordt samen- gewerkt met onder meer TNO. De mobiele meetapparatuur is veel exacter dan de vaste snuffelpalen die op de Nijmeegse Waalkade staan om luchtvervuiling te meten.


DÉ VISSERIJ- EN MARITIEME BEURS VAN NEDERLAND


Innovators for


CHANGE Beurslocatie: REGISTREER NU ONLINE VOOR UW GRATIS


ENTREETICKET! WWW.HOLLAND-FISHERIES.NL


Hoofdsponsor:


De Koningshof Party & Events Staartweg 20, 8321 NB Urk Mediapartners:


Uwpartner in scheepsverven @nelfpaints


www.nelfmarine.nl


5 & 6


OKTOBER 2018 URK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34