search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
2 Lees de krant gratis


Kijk voor onze verspreidpunten op Scheepvaartkrant.nl/verspreiderslijst of download de e-paper


Gent en


van Kooi Technische Handelsonderneming


ELEKTROTECHNIEK & SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW EN REPARATIE


• Schakel- en verdeelinrichtingen • Stuurhuispanelen • Startmotoren • Dynamo's • Elektromotoren • Generatorsets • Navigatieapparatuur • Tachograven • GPS Nav. systemen • TV Satellietsystemen • Clinometers • Kompressoren • Pompen • Acculaders • Omvormers • Elektrische stuurwerken • Accu's en komplete installaties • HEF-TRONIC DEALER • PANASONIC AIRCONDITIONERS


SNELLE SERVICE


Maaskade 89 A, 3071 NE Rotterdam T 010-4131005 M 0653 856330 / 0653 856331 E vangentenkooi@xs4all.nl


892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


KIEZELSTRANDEN, PEILSCHEPEN EN VIJF LEGE, WACHTENDE Laagwater zorgt voor


Join Us De Infinitum ligt samen met vier andere schepen vast in de haven van Deventer.


Für unsere Business Unit Shipping suchen wir Sie im Bereich der Tankschiff- fahrt zur langfristigen Verstärkung ab sofort unbefristet, im 14/14-System und in Vollzeit als


Schiffsführer (w / m)


Steuermann mit Patent (w / m) (mit gezielter Förderung zum Schiffsführer (w / m))


 


• Rheinpatent (mind. Mannheim - offenes Meer) • Radarpatent, ADN • Deutschkenntnisse (Bordsprache)


Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:


Imperial Liquid Shipping Lux S.àr.l 37, Esplanade de la Moselle | L-6637 Wasserbillig | Luxemburg Andrès Davids Telefon +352 236778-50 Mobil +49 174 1581701 andres.davids@imperiallogistics.com


DÜSSELDORF De Prins Bernardsluis is de poort naar en van de haven Deventer. Tot die op maandag 6 augustus abrupt gesloten bleef. Zonder waarschuwing naar de schip- pers die ‘s morgens nog hun waren kwamen afleveren. Sindsdien zitten vijf schepen in de haven gevangen. Ze mogen er pas uit wan- neer de IJssel het waterpeil van 1,22 meter heeſt bereikt. Nog om en nabij 30 centimeter te gaan en geen regen in zicht. Dat kan nog lang duren.


JUDITH STALPERS


Het drama in Deventer neemt voorlopig geen einde. Hoe kon het gebeuren dat plotsklaps het waterpeil van de IJssel zo laag was dat de vijf schepen er niet meer uitgeschut mochten worden. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta had hiertoe besloten. Het risico dat de sluisdeuren het zouden begeven, was te groot geworden. En wanneer dat zou gebeuren, dan zou het Overijssels kanaal en alle aangesloten waterwegen leeg lopen.


www.imperiallogistics.com


Eigenlijk had de sluis al bij een waterstand on- der NAP + 1,47 meter dicht moeten blijven. Het Waterschap had dus eigenlijk al te lang de sluis open gelaten. En nog een halve dag een uitzondering maken om de schepen eruit te laten, dat durfde de gemeente niet meer. Het Waterschap had, naar eigen zeggen, de be- drijven in de haven al gewaarschuwd dat een


Onafhankelijk vakblad voor Rijn-, binnen- en passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.


Verschijnt 26x per jaar.


Vormgeving/DTP/Website Ineke Mintjes Jean-Paul ter Haar


Scheepvaartkrant Media Nijmegenstraat 27 3087 CD Rotterdam T: 010 412 95 00 E: office@scheepvaartkrant.nl I: scheepvaartkrant.nl


Redactie Mark van Dijk Noelia Romero Cabrera Yvonne van Doorn T: 010 413 16 88 E: redactie@scheepvaartkrant.nl


Directeur/uitgever Peter Dirks


Bladmanager Renée Kurver


Administratie Adrie Heukels T: 010 413 77 69 E: office@scheepvaartkrant.nl


Advertentieverkoop Leoni Boeije Yvonne Dolk Daphne Janssen T: 010 413 16 79 E: sales@scheepvaartkrant.nl


Redactie België, Frankrijk Jan Schils Wilfried Veldhuijzen


Redactie Duitsland Judith Stalpers


Aan de krant wordt meegewerkt door: Arie Jonkman Truus den Hartog David Korevaar Erik Pennekamp Lida Saaij


Jan Douwe Tiemersma Pierre Verberght Sanne Verhoeff Gé van de Zon


stremming van de sluis eraan zat te komen. Het probleem was echter, niemand had de va- rende schippers iets laten weten. De bedrij- ven niet en ook het waterschap, de gemeente Deventer en de sluiswachter niet. Dus zaten de vijf schepen ineens vast. Het vinger wijzen deed de ronde voordat nuchter de zaak werd aangegaan. Nu na twee weken is de situatie éénduidig. Alles behalve mooi voor de getrof- fen schepen.


Ze liggen inderdaad vast totdat de pegel op de IJssel minstens 1,22 meter heeſt bereikt. Het verschrikkelijke is: de weergoden laten het af weten. Tot 1 september verwacht het KNMI hooguit 40 procent kans “op een kleine hoeveelheid regen”. Belangrijker is de weers- voorspelling hogerop, in het Rijngebied. Aan de Bovenrijn blijſt het minstens de komende week kurkdroog, aldus MeteoSchweiz. Daarna misschien 0,6 millimeter neerslag. Zwitserland heeſt meer dan 100 jaar niet meer zulke droge en hete zomermaanden beleefd.


Infinitum Vanaf de eerste dag heeſt schipper Lazlo Olislagers van het motorschip Infinitum de Scheepvaartkrant te woord gestaan. Toen het drama begon was Olislagers weliswaar heel boos, maar vol vechtlust om de sluis toch open te krijgen. Nu, twee weken later, is hij nog veel bozer, en moedeloos. “Ik ben niet meer geïnte- resseerd in alle trammelant. Ik wil eruit!” Het


Distributiepunten: scheepvaartkrant.nl


Abonnementen: Nederland en België: € 35,50


West-Europa: € 75,50


Oost-Europa en buiten Europa op aanvraag


Advertenties worden geplaatst volgens de Regelen van het Advertentiewezen.


COLOFON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34