search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Als we de kamers aan weerszijden van de gang binnenstappen, wanen we ons terug in de tijd rond 1850


Geertruidenberg Sinte Gertrudis


Het silhouet van Geertruidenberg wordt helaas gedomineerd door de grote Amercentrale. Jammer voor de robuuste, vierkante toren van de vijſtiende-eeuwse Gertrudiskerk, die er haast bij in het niet valt. Voor een duik in het verleden wandelen we vanaf de camperplaats bij de jachthaven naar het stadscentrum. Geertruidenberg, dat in 1213 stadsrech- ten kreeg van graaf Willem I van Hol- land, wordt door de VVV gepromoot als Hollands oudste vestingstad. Een deel van de stadswallen is nog intact. De ter- rasjes onder de lindebomen op de Markt zijn flink bezet, onder het toeziend oog van Sinte Gertrudis. Willem Nagtzaam beeldde haar in 1992 uit als abdis met staf waartegen muizen omhoog lopen. Ze zou met de staf de ziekteverwek- kende muizen de stad hebben uitge- dreven. Wie meer van de geschiedenis van de stad wil weten, kan niet om het museum De Roos heen, op zichzelf al een bezienswaardig gebouw met een mooie gevel.


Zakken dragen in Dordrecht Beulswerk van mazelaars Het oudste deel van Dordrecht, dat eigenlijk één groot museum is, wordt omringd door water. Bij de VVV aan de Spuiboulevard scoren we handige wan- del- en fietskaarten. Een rondje Dordt brengt ons bij de mooiste plekjes. Bij het Groothoofd, met een imposante mid- deleeuwse poort, hebben we zicht op het drukst bevaren rivierenknooppunt van Europa. Onderweg ernaartoe pas- seren we het oude dok van Straatman in de Wolwevershaven. Hier werden vroeger schepen voor onderhoud uit het water gehesen. De Damiatebrug bij de monding benadrukt nog eens extra het monumentale karakter van de oude haven, waar nu plezierboten de dienst uitmaken. Aan de Wolwevershaven staan enkele prachtige gerestaureerde pakhuizen, waar zakkendragers schepen moesten lossen. Mazelaars, heetten ze in Dordrecht. Met een zak op hun rug klauterden ze in de pakhuizen langs trappen omhoog. Vlak bij de halte van de waterbus ontdekken we nog een origineel zakkendragershuisje, waar de mazelaars bij elkaar kwamen voor de verdeling van hun beulswerk.


WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 8 - 2017


Lopen door de Wijnstraat De Onbeschaamde Teruglopend langs de Wijnhaven ont- dekken we waarom een van de vele monumentale huizen aan de Wijnstraat De Onbeschaamde heet. Het huis dankt zijn naam aan het beeld van een naakt jongetje, dat de mooi gerestaureerde gevel vlak bij de top siert. Bij een bezoek van koningin Emma en haar dochter Wilhelmina in 1897 werd zijn kruis netjes bedekt met een oranje sjerp, zo lezen we in een brochure. De Dordte- naren wilden kennelijk ongemakkelijke situaties met de koninklijke gasten voorkomen. In het museum Huis van Gijn aan de Nieuwe Haven zien we hoe rijk een patriciërsfamilie vroeger leefde, in dit geval het gezin van de bankier en verzamelaar Simon van Gijn. Als we de kamers aan weerszijden van de gang binnenstappen, wanen we ons terug in de tijd rond 1850. Het is alsof de bewo- ners even weg zijn en elk moment kun- nen thuiskomen. De Van Gijns komen in alle vertrekken tot leven. Hoogtepunt is de zaal met wandtapijten vol met mythologische afeeldingen.


99


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116