search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KASTELEN, FORTEN, SCHANSEN EN BUNKERS Water tegen de vijand


Nederland telt tien waterlinies: verdedigingswerken waarbij de vijand wordt tegengehouden door land onder water te zetten. Kampeerauto dook in de


geschiedenis ervan en bezocht er vijf. Prima doelen voor een camperreisje. TEKST AGNES JEURNINK // FOTO’S ALLART BLAAUBOER, AGNES JEURNINK, FORTEN.NL E.A.


N


ederland kent vele linies en stel- lingen, veelal aangevuld met kas- telen, forten, schansen, bastions, vestingsteden en bunkers. Het zijn er zo’n vijfenveertig. De ontwikkeling ervan begon met de Romeinse Limes en eindigde in de periode van de Koude Oorlog met de IJssellinie. De tien water- linies vormen daarbij een bijzondere groep. De vijand werd tegengehouden of vertraagd door grote gebieden onder water te zetten: inundatie. Stroken van


zo’n vijf kilometer breed of meer werden onder ongeveer veertig centimeter water gezet. Te diep om doorheen te lopen of rijden, maar te ondiep om op te varen. Op belangrijke punten stonden forten en vestingsteden. Zo werden verschillende delen van Nederland verdedigd. In de zestiende eeuw werden de Staats- Spaanse linies en de Zuiderwaterlinie aangelegd, om de Spanjaarden tegen te houden. In het noorden werd de Friese Waterlinie gebouwd. Later volgden


de Oude Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie. De Stelling van Den Helder, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn negentien- de-eeuws. Tijdens de Tweede Wereld- oorlog werd de Atlantikwall opgericht en in 1950 begon men met de IJssellinie. Van sommige linies is nu bijna niets meer te zien, maar bij andere kun je de geschiedenis nog volop beleven.


Oude Hollandse Waterlinie


De Oude Hollandse Water- linie is ontstaan in de Gou- den Eeuw en ligt tussen het IJsselmeer en de Biesbosch, westelijk van de stad Utrecht. In het Rampjaar 1672 werd de linie gebruikt om de Fransen tegen te houden. Utrecht was reeds veroverd en Holland moest verdedigd worden. Dat lukte tot in december de vorst inviel en de soldaten vanuit Woerden over het bevroren inunda- tiewater konden trekken. Ze bereikten en plunderden de steden Zwammerdam en Bodegraven, maar de Fran- sen durfden niet verder en voor het invallen van de dooi


WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 8 - 2017


trokken ze zich weer terug. De Republiek was gered. Er is een wandelroute van tweehonderd kilometer over de gehele Oude Hol- landse Waterlinie en er zijn ommetjes bij verschillende vestingsteden. Wij kiezen voor een van de fietsrou- tes: de Rampjaarroute, die start in Woerden. Meerdere informatieborden vertellen over de geschiedenis van de waterlinie. We kijken bij Fort Wierickerschans, gebouwd in 1673 in opdracht van prins Willem III, om een nieuwe doorbraak te voorko- men. Helaas is het fort alleen op afspraak te bekijken. Via


Fort Wierickerschans, gebouwd in opdracht van prins Willem III.


Zwammerdam, dat na de plunderingen en brandstich- ting in 1672 weer snel werd herbouwd, fietsen we naar de Meijekade, waar het Staatse leger vocht tegen de Fransen.


www.oudehollandse-


waterlinie.nl Camping: 2 km, Woerden Sitecode: 9551


87


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116