search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Koper betaalt niet


VRAAG Ik heb mijn buscamper via Marktplaats aan een particulier verkocht. Hij heeſt ter plekke betaald via een elektronisch-bankieren-app op zijn telefoon en na het over- schrijven is hij met de camper naar huis gereden. Nu blijkt dat ik helemaal niks heb ontvangen op mijn rekening. Wat kan ik doen?


ANTWOORD NKC Juridische Helpdesk Sommeer de koper te betalen


Als een koper weigert het overeengekomen bedrag te voldoen, dan kan de verkoper hem


sommeren om alsnog tot betaling over te gaan, liefst met een aangetekende brief. Het beste is om daar een termijn voor in te stellen van bijvoorbeeld veertien dagen na ontvangst van de brief, waarbinnen het geld op de rekening moet staan. Gaat de koper niet tijdig tot betaling over, dan is deze in verzuim. Vanaf dat moment kan de verkoper ook de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten vorderen. Gaat de verkoper nog steeds niet tot betaling over, dan is de volgende stap de start van een gerechtelijke procedure en zo nodig het laten leggen van beslag.


Bij een voor de verkoper positief vonnis van de rechter, kan de deurwaarder de koper alsnog dwingen tot betaling over te gaan. In dat geval worden ook de proceskosten verhaald op de koper. Beter is het natuurlijk om een dergelijke situatie te voorkomen. Via de button Veilig en Succesvol op de site van Marktplaats kunnen kopers voordat zij tot aankoop overgaan controleren of er in het verleden negatieve ervaringen zijn geweest met de verkoper. Als er geen meldingen bekend zijn, is dat echter geen garantie dat de verkoper een betrouwbare partij is. Voorzichtigheid blijſt altijd geboden.


Bij het verkopen van een camper via Marktplaats is het verstandig de koop ook schriſtelijk vast te leggen in een


koopovereenkomst. Gaat de betaling via een elektronisch-bankieren-app, dan moet de verkoper alle gegevens goed controleren en vaststellen dat de betaling daadwerkelijk is verricht. Wie denkt dat er oplichting in het spel is, kan daarvan melding doen bij de politie op het Meldpunt Internetoplichting, dat ook via Marktplaats bereikbaar is.


www.marktplaats.nl > Veilig en Succesvol.


Voor juridische vragen: NKC Juridische Helpdesk, mail juridischehelpdesk@nkc.nl, of bel 033-4342986.


Milieusticker Lille


VRAAG Ik heb gehoord dat in een aantal plaatsen in Frankrijk een milieusticker vereist is. Voor Lille is de regeling mij onduidelijk. Heb ik daar een sticker nodig?


ANTWOORDNKC Advies Alleen op dagen van sterke luchtverontreiniging


Lille heeſt ervoor gekozen op dagen van sterke ver- ontreiniging een milieu-


sticker verplicht te stellen, zoals voor Grenoble nu ook al is geregeld. Voor Lille betreſt het echter een grotere zone rond de stad. Omdat informatie hierover


WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 8 - 2017


in lokale media en via bebording wordt gegeven, is het verstandig om voor een reis naar Lille een sticker te bestellen. Voor dieselvoertuigen is minimaal Euro-4-klasse vereist. Voor het centrum van Lille staat een vaste milieuzone in de planning. Nog niet bekend is wat


de ingangsdatum hiervan is. Ook voor andere Franse steden staan milieuzones in de planning.


www.nkc.nl > Advies > Wetgeving > Milieu. 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116