This page contains a Flash digital edition of a book.
852 | WEEK 06-07 8 FEBRUARI 2017


SCHEEPVAART I Agenda


FEBRUARI - Het Binnenvaartmuseum te Dordrecht, Maasstraat 13, is elke donderdag en elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 16.00 uur.


- woe, za, zo - 9 feb


- 10 feb - 15 feb - 16 feb - 16 feb - 16 feb - 16 feb


- 18 en 19 feb - 21 feb - 22 feb - 24 feb


- woe, za, zo - 7 maart - 7 maart - 8 maart - 9 maart - 9 maart - 16 maart - 16 maart


Maas Binnenvaartmuseum Logistiekdag


Schaatsfestijn Noordelijke internaten


www.maas-binnenvaartmuseum.nl www.logistiekdag.nl Thialf


CBRB themabijeenkomst Arbeidstijdenrichtlijn, 10.00 uur Klaverjassen Binnenvaartsoos


Julia internaat


Branchebijeenkomst Messe Kalkar aanm: leon.westerhof@messekalkar.de Lezingen maritieme dienstverlening (aanvang 20.00 uur) Sociëteit De Wandelgang Modelbouwshow Binnenvaartsoos


The Boathouse


Binnenvaartcafé (Binnenvaartdebat) Schipperscafé Vreeswijk (15.00-18.00 uur)


Maas Binnenvaartmuseum Soos Maasbracht Binnenvaartsoos


Thema-avond Varend Verleden Havenconferentie Antwerpen


EBU Inland Waterway Transport (IWT) event Sociëteit De Wandelgang


- 17 t/m 19 maart OSD Antwerpen - 21 maart - 30 maart - 30 maart - 31 maart - 31 maart


- woe, za, zo - 1 april - 4 april - 4 april - 12 april - 13 april - 18 april - 19 april - 20 april - 28 april


Klaverjassen Binnenvaartsoos Binnenvaartsoos


Stakeholder Conference PZI Klaverjassen Binnenvaartsoos


Schipperscafé Vreeswijk (15.00-18.00 uur) BHV voor Rijn-, binnen- en kustvaart


Maas Binnenvaartmuseum 25 jaar Schippersreünie Soos Maasbracht Binnenvaartsoos


Havencongres www.havencongres.nl Klaverjassen Binnenvaartsoos Binnenvaartsoos


Maritime Offshore Career Event Sociëteit De Wandelgang


Schipperscafé Vreeswijk (15.00-18.00 uur)


www.zeelandhallen.nl Julia internaat WPC


Theehuys op de Museumwerf


www.maas-binnenvaartmuseum.nl Maas en Binnenvaartmuseum Julia internaat Witte Zwaan


www.havenconferentie.be The Boathouse


Julia internaat


www.osd-antwerpen.be Julia internaat


Theehuys op de Museumwerf Kantoor BLN-Koninklijke Schuttevaar


www.maas-binnenvaartmuseum.nl Zalen- en congrescentrum De Spil Maas en Binnenvaartmuseum Julia internaat


Theater De Stoep Julia internaat Julia internaat www.moce.biz The Boathouse


Theehuys op de Museumwerf


AMVV I Agenda Ook uw evenement hier? Mail naar redactie@scheepvaartkrant.nl o.v.v. agenda.


GRONINGEN - WITTE ZWAAN Wekelijkse activiteiten: Maandag 14.00 uur Volksdansen onder lei- ding van mvr. Girbes.


Dinsdag 19.30 uur Sjoelen en kaarten. Woensdag 13.30 uur Sjoelen en kaarten. 19.30 uur tot 21.00 uur Franse les. Hiervoor moet men zich wel aanmelden. Donderdag 19.30 uur Repetitie zangkoor. Vrijdag 19.30 uur Cursus stijldansen (niet elke vrijdag) onder leiding van mvr. Girbes.


Bijzondere activiteiten: Op woensdagavond: Crosswind NTC met diverse cursussen, waar- onder Vaarbewijzen 1 en 2.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer Krul, telefoon 0566 689 520 of met de Witte Zwaan, Eemskanaal N.Z., tegenover Praxis, Groningen. Telefoon 050 311 64 77.


Het Landelijk Bureau is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 50 28 52 61. E: amvv@quicknet.nl


STEUNPUNT BINNENVAART Wie vragen of problemen heeſt op sociaal- maatschappelijk of financieel gebied kan bellen met Steunpunt Binnenvaart. T: 06 20 112 319 E: info@steunpuntbinnenvaart.nl I : www.steunpuntbinnenvaart.nl


Schipperskade 75


Novotel Rotterdam Brainpark Schipperskade 75


Maritiem Museum


Maasbracht Tilburg


Heerenveen Zwijndrecht Rotterdam


Kalkar


Rotterdam Goes


Zwijndrecht Rotterdam Vreeswijk


MAART - Het Binnenvaartmuseum te Dordrecht, Maasstraat 13, is elke donderdag en elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 16.00 uur.


Schipperskade 75 Horta


www.platformzeroincidents.nl Rotterdamse Schouwburg Julia internaat


Schipperskade 75 Schipperskade 75 Schipperskade 75


Maasbracht Maasbracht Zwijndrecht Groningen Antwerpen Brussel


Rotterdam Zwijndrecht Antwerpen Zwijndrecht


Zwijndrecht Vreeswijk


Zwijndrecht


APRIL - Het Binnenvaartmuseum te Dordrecht, Maasstraat 13, is elke donderdag en elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 16.00 uur.


Schipperskade 75 Schipperskade 75


Schipperskade 75


Maasbracht Maasbracht Maasbracht Zwijndrecht Rotterdam Zwijndrecht Zwijndrecht Rotterdam Rotterdam Vreeswijk


KSCC I Agenda


KSCC NIJMEGEN Vaste activiteiten: Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak. Zo 11.00 uur Eucharistieviering Ma 10.30 uur Stafvergadering Di 10.00 uur KSCC Gymnastiek Wo 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor 13.30 uur Bridge (oneven weken) Do 15.30 uur Verzorgen Christoffelnieuws (even weken) 19.00 uur Repetitie KSCC Kerkkoor Vr 9.30 uur Bloemschikken


Extra activiteiten: Di 21 feb 13.30 uur Soos met… zeezeilers Henry Engelaer en Annie Derksen Zo 26 feb 11.00 uur Wegens carnaval géén kerkdienst op het KSCC Schipperscentrum maar om 11.00 uur in de Petrus Canisiuskerk in Molenstraat Nijmegen.


KSCC HET ZUIDEN TE RAAMSDONKVEER Vaste activiteiten: Zo 10.30 uur Woord -Communiedienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend. Wo 14.00 uur Handwerken en kaarten. Bibliotheek geopend.


Extra activiteiten: Di 21 feb 09.30 uur Rikconcours


ROTTERDAM Zo 11.00 uur Iedere derde zondag van de maand Eucharistieviering in Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 te Rotterdam


Helpdesk KSCC I Het KSCC en het RK Schip- perspastoraat zetten zich in voor schippers- gezinnen en opvarenden van de Europese Rijn- en binnenvaartvloot.


De alarmnummers van de sociale helpdesk zijn dag en nacht bereikbaar. T +31 (0)24 377 75 75 M +31 (0)655 35 66 66 www.kscc.nl


35


Shabab Oman primeur voor Sail Den Helder


Infopunt nieuwe zeesluis IJmuiden opent eind maart zijn deuren


IJMUIDEN Het Sluis en Haven Informatiepunt (SHIP) dat bij de nieuwe zeesluis in IJmuiden gebouwd wordt, opent op 31 maart zijn deu- ren voor publiek.


Het SHIP is een laagdrempelig informatie- centrum, waar bezoekers informatie krij- gen over de bouw van de zeesluis en het sluizencomplex. Ook is er aandacht voor het havengebied, de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en inno- vatie in de regio, de bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied en het verhaal van de havens van nu en in de toekomst. Daarnaast biedt het SHIP aandacht aan de technische beroepen in de omgeving, om zo jongeren te interesseren voor techniek.


Maquette Verdeeld over de vier verdiepingen komen er een tentoonstelling met een grote maquette


Thema-avond over


‘Varend verleden’ GRONINGEN Vereniging De Binnenvaart, World Ship Society, afdeling noord en stich- ting De Blauwe Zwaan verzorgen woensdag 8 maart een nostalgische thema-avond voor leden en belangstellenden in het Groningse schipperscentrum De Witte Zwaan.


van de sluis, ontvangst- en vergaderruimtes, een educatielokaal, een restaurant, een VIP- vergaderruimte met uitzicht over het sluizen- complex en een dakterras. De aanbesteding van de exploitatie van het SHIP, (onder meer het restaurant, de rondleidingen, het onder- houd en de marketing) is bijna afgerond. De inrichting van het informatiecentrum is nu in volle gang, zodat het SHIP vanaf 31 maart voor geïnteresseerden te bezoeken is.


Aan de hand van oude foto’s en ansichtkaar- ten neemt Harry de Groot de bezoekers mee terug in de tijd. Hij laat beelden zien van het schippersleven zoals onze ouders en groot- ouders dat ooit hebben geleefd. Onder de titel ‘Varend verleden’ duikt de zaal in de ge- schiedenis van het schippersbestaan.


Werden in voorgaande presentaties voor- al de noordelijke vaarwegen belicht; deze keer waagt de spreker zich buiten de be- kende wegen en zoekt het verderop. Het programma begint om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. De toegang is gratis. De Witte Zwaan is gelegen aan het Eemskanaal in Groningen, achter de Praxis.


De Shabab Oman II.


DEN HELDER Het in Vlissingen afgebouw- de tallship Shabab Oman II heeſt zich aangemeld voor het evenement Sail Den Helder 2017, dat van 22 tot en met 25 juni wordt gehouden. Korte tijd na de overdracht in 2014 verliet het schip de Nederlandse wateren op weg naar Muscat, Oman. Sinds die tijd is zij niet terug geweest in Europa.


De Shabab Oman II beschikt over een indrukwekkend zeiloppervlak van zo’n 2.700 vierkante meter. Op de driemast stalen klipper krijgt marinepersoneel een training, waardoor het schip tot de klasse ‘sailtrainingschip’ behoort. Het tallschip biedt plaats aan 34 rekruten en 58 bemanningsleden. Met een lengte van 85,8 meter en een hoogste mast van 51,2 meter laat het schip doorgaans een diepe indruk achter.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36