This page contains a Flash digital edition of a book.
852 | WEEK 06-07 8 FEBRUARI 2017


Koning heropent Maritiem en Logistiek College De Ruyter


WAAR LIG JE?


De Notelaer: Parel aan de Schelde GÉ VAN DE ZON


Varend langs de Neerschelde op weg naar Ruisbroek zien we een lieſtallig gebouwtje, bekend als ‘de Notelaer’. Als we dan toch enkele dagen moeten wachten voor we ge- lost worden gaan we daar maar eens een blik werpen.


Na de heropening van het Maritiem en Logistiek College De Ruyter maakte Koning Willem-Alexander een korte vaartocht aan boord van de Guardian. V.l.n.r.: Commissaris van de Koning Han Polman, Leendert Muller en Pepijn Nuijten van Multraship en Koning Willem-Alexander.


VLISSINGEN Koning Willem-Alexander heeſt vrijdag 3 februari het gerenoveerde Maritiem en Logistiek College De Ruyter in Vlissingen heropend. Vervolgens bracht hij een bezoek aan de Guardian van het sleep- en bergings- bedrijf Multraship in Terneuzen.


Het Maritiem en Logistiek College De Ruyter leidt studenten onder meer op tot stuurman en scheepswerktuigkundige. Dankzij de reno- vatie beschikt men nu over moderne lesfacili- teiten, waaronder nieuwe radar- en brugsimu- latoren. In het gerestaureerde schoolgebouw komen op diverse manieren nautische aspec- ten terug. Zo zijn er op het dak twee lokalen, die lijken op de brug van een schip. De buiten- kant symboliseert de vorm van een terminal met containers.


Willem-Alexander verrichtte de heropenings- handeling met het bedienen van een scheep- stelegraaf in de richting van ‘volle kracht vooruit’. De schepen van Multraship, gelegen voor de school, groetten de koning met hun scheepshoorn en fonteinen uit het waterka- non. College De Ruyter werkt al decennia- lang samen met Multraship. Dit bedrijf biedt


Foto Mark Neelemans


stageplaatsen aan studenten, waardoor zij de nodige praktijkervaring kunnen opdoen.


De koning maakte een korte vaartocht aan boord van het ‘emergency towing vessel’ Guardian van dit sleep- en bergingsbedrijf. Daar sprak hij met bemanning en stagiai- res, die aan boord van dit schip werken. De Guardian is voor tien jaar door het ministe- rie van Infrastructuur en Milieu ingehuurd om noodhulp te verlenen aan schepen die op de Noordzee in de problemen zijn geraakt. Dit ge- beurt onder aansturing van de Nederlandse Kustwacht.


Scheepvaartdag Het bezoek van de koning ging vooraf aan de jaarlijkse Scheepvaartdag, die op zaterdag 4 februari plaatsvond. Tijdens deze dag kon- den aankomende studenten en belangstellen- den zich laten informeren over opleidings- en carrièremogelijkheden binnen de maritieme en logistieke sector. De Scheepvaartdag viel samen met de open dag van het Maritiem en Logistiek College De Ruyter en werd zeer goed bezocht. Naar schatting waren er zo’n duizend bezoekers deze dag.


Paviljoen de Notelaer bereiken we via rusti- ge fietspaden, kasseienweggetjes en vrien- delijke dorpjes. Auto’s hebben het moeilijk met al dat eenrichtingsverkeer of weggetjes afgesloten voor hen, terwijl wij genieten van al het groen en het vriendelijke landschap.


We komen langs het kasteel d’Ursel waarvan de derde hertog van d’Ursel ook dit opmer- kelijke paviljoen aan de Scheldedijk liet bou- wen. De start van de bouw van de Notelaer begon in 1792 en duurde vijf jaar. Vanuit het paviljoen heb je een magnifiek uitzicht over de Schelde die hier meanderend langs gaat. We begrijpen dan ook dat de hertogelijke familie hier regelmatig dineerde en dit ge- bruikte als uitvalsbasis voor hun wandelin- gen in de polder.


De prachtige parketvloer waar je over mag lopen als je de sloffen die ervoor klaarliggen over je schoenen doet. Het adembenemen- de geschilderde plafond waarbij je ziet dat het bovenin ruimte biedt om langs te lopen en naar beneden te kijken….en van waar- af het indrukwekkende patroon van de par- ketvloer duidelijk wordt. We klimmen snel verder naar boven om dit met eigen ogen te aanschouwen en zien dan wat een glorieus uitzicht er is over de Schelde.


Je kunt je goed voorstellen dat deze ruimte zich prima leende voor een hertogelijke ont- vangstsalon, en zelfs ook wel als herberg, maar dat het ook ruimte bood aan de schip- persfamilie (zoals de site van de Notelaer het omschrijſt) vinden wij wel verrassend.


De Notelaer dankt haar naam aan de vele notenbomen die hier ooit stonden. Deze no- tenbomen, oorspronkelijk alleen voorko- mend in het Himalayamassief, waren op dit landgoed veelvuldig aanwezig tot de Eerste Wereldoorlog haar tol vroeg. Toen werd het hout geofferd aan de geweerkolven. Gelukkig heeſt het agentschap Natuur en Bos in 1996 een prachtige dreef aangeplant bestaande uit notenbomen.


Hier aankomend weten we niet wat we het eerst zullen doen: de educatieve (water) tui- nen ingaan waar we via vlonders over de drassige grond kunnen lopen, of wat drin- ken op het terras met uitzicht op de (beel- den) tuin, of toch naar binnen gaan om het interieur te bewonderen?


Eenmaal binnen zijn we stil van de indruk- wekkende schoonheid van deze ruimtes.


Bureau Voorlichting Binnenvaart was op de zaterdag ook vertegenwoordigd in Vlissingen met posters en andere voorlichtingsmateriaal om de binnenvaart onder de aandacht te brengen.


Werkzaamheden Stevinsluizen


Rijkswaterstaat voert tot en met zondag 26 februari en op woensdag 8 maart werk- zaamheden uit aan de schutsluis van het Stevinsluizencomplex. De sluis is in deze peri- odes gestremd voor het scheepvaartverkeer.


Rijkswaterstaat benut deze strem- ming door tegelijkertijd het aandrijfwerk van de zuidelijke draaibrug te reviseren. Scheepvaartverkeer kan de Afsluitdijk via het Lorentzsluizencomplex passeren. De scheep- vaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet rekening houden met een langere vaar- en wachttijd. Afhankelijk van het weer kunnen


de werkzaamheden korter of langer duren. Volg de vaarweginformatie voor de laatste informatie.


De Afsluitdijk De Afsluitdijk wordt de komende jaren ver- sterkt. Dit is nodig om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen overstromin- gen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaam- heden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscom- plexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018.


Carrière


André den Braber (54) begint 1 maart als zakelijk directeur van het Maritiem Museum Rotterdam. Hij volgt interim zake- lijk directeur Tjeerd Vrij op die deze functie sinds half 2015 bekleedt. Den Braber heeſt ruime bedrijfskundige en management- ervaring in zowel de museale wereld als het bedrijfsleven. Momenteel werkt hij als hoofd ICT/programma manager in Museum Boijmans van Beuningen.


Berichten voor Carrière kunt u aanmelden via redactie@scheepvaartkrant.nl o.v.v. Carrière


Dat het vanaf 1953 een echt kunstenaar- strefpunt werd merken we nog door de ‘verstilde beelden’ in de tuin, een van de exposities die hier regelmatig gege- ven worden. Deze kunstzinnige rol kreeg de Notelaer nadat het van verval was ge- red, na een overstroming, door de fami- lie Camu. En dat dit gewaardeerd werd bleek wel uit de gasten van die tijd waar- onder Koning Albert II en Koningin Paola. Sinds 1983 is het niet langer in particuliere handen maar heeſt het Ministerie voor de Vlaamse Gemeenschap het opgekocht om open te stellen voor publiek. Een gouden greep waarbij we zien dat veel dagjesmen- sen dit plekje weten te vinden. Maar let op: tussen 31 oktober en 1 maart zijn de deuren gesloten!


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36