search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KĄCIK ROZRYWKI


okragły˛ cukierek


monar- chini


kłopoty, tarapaty


urz˛ cze


edni- teczki stojan


ro´slina leczni- cza


krowami z faraona imie˛ towarów


kontrol- ny


spis


raport z meczu


zdaje Jagielski


laureat- ka


Flinta, Idola


ry´s albo lew


wyznaw- cy


kara- izmu


Szkocji


miasto w


kwartet szwedz- ki


słynny antylopa nocna


marsz- czy´c


mo˙zna je


znajomy kota


Garfiel- da


.. Hack- man, aktor


napój z chinina˛


przy kro- snach


pracuje


e z krzy- zyk˙


iem


kwiatów napar


z jego


skupo- wany


s´limak


stan na południu USA


zadanie udost ˛epnił serwis krzyz˙ówkowy szarada.net


pierwia- stek o l.at. 68


telewizja włoska dzenie twier-


kolor w kartach


forma wanilii


aktorka


... An- drycz,


cyfra - nic


kurek, zawór


wró˙zy z gwiazd


czyjej´s działal- no´sci


pole


Saudyj- ska


dyscypli- na z


tyczka˛


niesiony wiatrem


pył na- resztka Prisztina˛ z


twarz na obrazie


zakon z Jasnej Góry


Wielko- polsce


miasto w


gałazka˛ bez li´sci


cienka imie˛


aktora - Jasia Fasoli


Kontakty – bezpłatny miesięcznik polonijny, ukazujący się systematycznie od 1995 roku w Berlinie i Brandenburgii oraz na stronie www.kontakty.org Kontakty ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ogłoszenia przyjmujemy do 20-tego każdego miesiaca wraz z dowodem wpłaty! Adres redakcji: Kontakty, Ollenhauer Str. 45, 13403 Berlin, tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850, e-mail: webmaster@kontakty.org


Godziny otwarcia: pon., śr., pt. od godz. 08.30 – 14.30, wt., czw. od godz. 08.30 – 17.00 lub ewentualnie na termin Zespół redakcyjny: Redaktor naczelna/ wydawca: Marianna Klon, tel.: 0176 21137428


W pilnych sprawach tel. kom.: 0176 21137428 oraz 0178 6990385 Postbank Berlin IBAN: DE07 1001 0010 0517 3861 07, BIC (SWIFT): PBNKDEFF


OD REDAKCJI: Uwaga! Prace prosimy przesyłać w formatach: *TIF, *EPS (level 2), *PDF (high quality), *CDR (max. v13), *JPG. Wszystkie użyte czcionki w dokumencie powinny być dostarczone oddzielnie w formacie OpenType lub zamienione na krzywe, rozdzielczość map bitowych nie niższa niż 300 dpi, w palecie kolorów CMYK. W innych przypadkach moduły mogą różnić się od przesłanych przez Państwa projektów, ZA CO REDAKCJA NIE ODPOWIADA! Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów nadesłanych do redakcji i zmiany tytułów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam ogłoszeń. Wszelkie przedruki i kopiowanie bez zgody redakcji zabronione. Mamy prawo odmówić zamieszczenia reklam i ogłoszeń jeśli ich treść i forma są sprzeczne z charakterem czasopisma „KONTAKTY”


Miejscowym sądem jest sąd w Berlinie. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie.


Ogłoszenia drobne i towarzyskie od 25 słów - 15 Euro (powyżej 0,50 Euro za każde słowo). Ogłoszenia firmowe - 1cm2: czarno-białe - 1,30 Euro, w kolorze - 1,80 Euro. Ogłoszenia firmowe - 1 cm2: strona 3 i ostatnia w kolorze - 2,50 Euro. Ogłoszenia ekspresowe w internecie (do 20 słów) - 10 Euro za miesiąc ekspozycji. Ceny bez podatku.


UWAGA: ze względu na utratę jakości oraz liczne błędy drukarskie,reklamy nie mogą być wypuszczane z programu Word. Zasady odpłatności:


Uwaga! Przy wpłatach do 7 dni za ogłoszenia ramkowe pow. 30 Euro udzielamy rabatu: 3 miesiące - 5%, 6 miesięcy - 10%, 12 miesięcy - 15%. Reklamy firmowe (powyżej 9 cm x3 cm) zlecone do opracowania przez grafika „KONTAKTÓW” płatne 30 Euro.


KONTAKTY | 38 KONTAKTY | Redakcja: Jolanta Grzemba, Izabela Klon-Dziagwa, Marta Szymanska, Danuta Kłosowiak, Anna Burek, Anna Maria Władkowska, Jakub Tosik, Tomasz Klon, Andrzej Klon


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40