search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WARTO WIEDZIEĆ


„Są tysiące sposobów aby pozbyć się pieniędzy, ale tylko dwa aby je pozyskać. Albo ty pracujesz dla pieniędzy, albo one pracują dla ciebie.”


/Bernard Baruch - legenda amerykańskiej giełdy/


Mamy dookoła siebie sporo możliwości oszczędzania oraz zarabiania pieniędzy. Jeśli tylko będziemy otwarci na nowe możliwości, wykażemy odrobinę elementarnej inicjatywy i wykażemy się cierpliwością zawsze nam się to opłaci.


Dla niecierpliwych mała wskazówka - na- wet tak obecnie lukratywne narzędzie finan- sowe, jak akcje - chociażby Microsoft, Apple czy Amazon - potrzebowały około 8 lat aby z pułapu chodnika sięgnąć wyżyn i szczytów rankingów i przynosić duże zyski swoim po- siadaczom.


Jeśli ktoś liczy na błyskawiczny zysk, gdzie nic lub niewiele inwestując odniesie spekta- kularny sukces finansowy, zapewne przedaw- kował filmy z Pablo Escobarem lub Nicolasem Cage’em. Przy czym, niczego nie ujmując obydwu dżentelmenom.


To samo dotyczy prywatnych form oszczę- dzania, nawet w najlepszej ich formie i o najkorzystniejszych warunkach. Weźmy dla przykładu prywatne polisy emerytalne i oszczędnościowe. Tu też potrzeba czasu, aby stworzyć kapitał, który po odjęciu kosz- tów będzie dla nas pracował przynosząc oczekiwane odsetki.


A jeśli już mówimy o emeryturach, to może czas pomyśleć aby przenieść swoją emery- turę do Portugali?


Czemu?


Jeśli przeniesiemy nasze miejsce stałego po- bytu do wspomnianej Portugali możemy unik- nąć opodatkowania naszej emerytury.


Jak to zrobić?


Są dwie możliwości. Jedna z nich to zakup nieruchomości na terenie Portugali (dom, mieszkanie) i wykazanie, iż jest ona użytko- wana. Druga, to udokumentowanie pobytu na terenie tego kraju dłuższe niż 183 dni w roku i zgłoszenie statusu rencisty w odpowiednim urzędzie skarbowym.


Zatem, słońce i zdrowe powietrze plus peł- niejszy portfel na spokojne lata to recepta udanej emerytury. Czasem Warto Wiedzieć.


A jeśli w wieku np. lat 60-ciu stracimy pracę a pracodawca, w ramach uznania, przyzna nam odprawę, to zamiast ją w pełni opodat- kowywać możemy poprosić aby pracodawca wpłacił ją jako uzupełnienie do naszej pań- stwowej emerytury, dzięki czemu opodatko-


wujemy tylko połowę wpłaconych środków i podwyższamy sobie próg późniejszej eme- rytury.


Ale można też dłużej pracować i wydłużyć sobie samemu, w ten sposób, wiek emerytal- ny oraz zwiększyć pułap wypłacanych w przy- szłości świadczeń. To tylko kwestia wyboru.


A skoro już przeszliśmy do tematu pracy, to porozmawiajmy, jak zrobić aby to pieniądze pracowały dla nas?


Zapewne większość z nas słyszała o kryp- towalutach. Jednak niewiele osób wie, co to jest i jak funkcjonuje, a z całą pewnością jeszcze mniej, że jest możliwość posiadania portfela najpopularniejszych kryptowalut bę- dących w obiegu, który to portfel ma funkcję inteligentnego kantoru i sam w sieci wyszu- kuje transakcje i dokonuje ich automatycz- nie,w naszym imieniu, zarabiając dla nas na różnicy kursu. I to bez ryzyka!


Czy to w ogóle możliwe?


Tak. Ponieważ zawsze dokonywane są trans- akcje, bez względu na spadki, czy wzrosty kursów kryptowalut. Podobnie jak w przypad- ku walut klasycznych.


Ludzie kupują i sprzedają, a technologia Blockchain, na której oparte są kryptowaluty powoli wkracza też do naszego normalnego, że tak powiem, świata i staje się przyszłością.


„Nestle” i „Carrefour” wprowadzają Blockcha- in do sklepów. Dzięki temu będzie można ze- skanować smartfonem kod produktu i uzyskać błyskawicznie informacje o jego pochodzeniu i uprawie roślin, z których powstał produkt, czy warunków i miejsca, gdzie był przecho- wywany i w jaki sposób transportowany.


Technologia ta opiera się na decentralizacji, czyli nie ma jednej instytucji, która wpływa na cenę, wypuszczając odpowiednio więcej lub mniej danej waluty na rynek, a przez to sterując jej ceną (wartością).


Cenę dyktuje sam rynek, czyli kupujący i sprzedający, na podstawie popytu na daną walutę.


A jak już jesteśmy przy temacie technologii, to nie można nie wspomnieć o platformach Robo Advisor.


Platformy te, za drobną opłatą, inwestują i re- inwestują nasze pienądze w akcje, fundusze,


papiery wartościowe i są w pełni zautomaty- zowane. Szybkość reakcji i niskie koszta przyciągają sporą rzeszę zainteresowanych tą formą inwestycji.


Podobnie, jak we wspomnianym portfelu kryptowalut, tak i tu pracuje dla nas maszy- na, pewna forma sztucznej inteligencji, która spełnia rolę elektronicznego maklera.


Czy chcemy, czy nie, to się już dzieje wokół nas. Nie ma sensu bać się lub udawać, że „lepiej nie wiedzieć” i trwać w tym, co znane.


Sukces to nie jest łut szczęścia, tylko wynik decyzji, poświęcenia, pracy i cierpliwości.


Ten pociąg i tak już jedzie. Jeśli nie wsiądzie- my we właściwym momencie, zostaniemy na stacji sami i mocno rozgoryczeni, a następny pociąg może już nie nadjechać.


Ponadczasowym klasykiem w dziedzinie za- bezpieczenia są nieruchomości i złoto. W dobie polityki tak zwanych „odsetek ze- rowych”, proszę jednak nie mylić z brakiem odsetek przy spłacie kredytu, kredyty te - a szczególnie na zakup nieruchomości - stały się tak korzystne, że wiele osób, których nie było do tej pory na to stać, weszły w posia- danie domu, czy mieszkania i potraktowały to jak inwestycję.


Użytkowana przez nas nieruchomość miesz- kalna działa na starość, o ile jest kompletnie spłacona, jak dodatkowa emerytura.


Efekt ten można nawet wzmocnić, jeżeli sprzedamy swoją spłaconą nieruchomość, zachowując prawo do jej użytkowania po- przez wpis w wieczystą dzierżawę .


Możemy wtedy zamieszkiwać nieruchomość bez zmian w dalszym ciągu. Nieruchomość zostaje sprzedana po cenie rynkowej, my otrzymujemy jednorazową zaliczkę (ok. 1/5 wartości nieruchomości) i procentowo okre- śloną miesięczną rentę.


Nasz dodatek do państwowej emerytury.


Możemy też wybrać opcję jednorazowej wy- płaty (ok. 65% wartości nieruchomości) bez pobierania miesięcznych świadczeń.


Jest to zapewne optymalna opcja dla osób bezdzietnychh, ponieważ wraz z wpisem o użytkowanie wieczyste przepada nam pra- wo dziedziczenia.


Jak widać opcji zarabiania jest kilka, a proszę mi uwierzyć, nawet jeszcze więcej.


Podstawowa zasada, to wybrać umiejętnie lub pozwolić pomóc sobie i doradzić w tej kwestii.


- doradca ubezpieczeniowy - Kolonnenstr. 16 , 10829 Berlin Tel: 0152 579 54 514 Fax: 030 922 83987 Mail: drajling.finanz@web.de


KONTAKTY | 12 KONTAKTY |


Bartosz Drajling AFA AG Berlin


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40