This page contains a Flash digital edition of a book.
PHWDGRQNYRWHVRPMHJVHOYI�OJHOLJ i England, Europa og Japan. Monroe
EUXNWHRSSGHWRI�UVWHGDJHQH5HVWHQ og McCoy har under alle disse årene
DYWXUQHHQJMHQQRPI�UWHMHJPHGLVNDOGH XWYLNOHWVHJWLOnEOLXW�YHQGHHQWHUWDLQHUH
febertokter og en konstant diaré!” i verdensklassen, og de svenske
VW�WWHNRQWDNWHQH&RQQ\%ORRP JWU 
RESURRECTION ON AC Christel (bs.) og trommeslageren
MANNERHEIMINTIE *HRUJH$WODJLFHUKHOOHULQJHQQRYLVHU
innen showbiz. Monroe har i de senere
årene jobbet svært målrettet, og med like
VN\K�\HDPELVMRQHUVRPSnGHW
JODGHWDOOHW0F&R\HUQDWXUOLJ
nok preget av et langt (tilbakelagt)
knark og alkoholmisbruk, men
når han er på scenen er dette som
blåst bort. Andy er stadig vekk en
EUHLNMHIWHWO\VWO�JQHUDNWLJXY�UHQ
RJVMDUPHUHQGHN�GGPHQKDQKDU
RJVnJMHQQRPnUHQHY�UWVMHQHU�V
og jeg er ham evig takknemlig for å
introdusere meg for Iggy Pop i sin tid.
Hanoi Rocks avsluttet sin karriere
med åtte utsolgte konserter i vakre
+HOVLQJIRUVSnVNHQ3ODWHVDPOHUHQ
,DQOHGQLQJDYDWGHWLEOHVOXSSHW YDUVHOYI�OJHOLJWLOVWHGHSnVHNVDY
et 4cd`s boks- sett med tittelen ”HANOI disse showene. Hedersgjest ved tre av
ROCKS”, fant ringrevene Michael avskjedskonsertene var ingen ringere enn
Monroe og Andy McCoy sammen igjen Hanois legendariske rytmegitarist, Nasty
RJKROGWGHWJnHQGHIUHPWLODSU Suicide. Aktuelle titler av Hanoi Rocks
GDGHI�OWHDWGHLNNHNXQQHJnOHQJHU, som er ute nå, er den doble samleren
I�OJH0LFKDHO0RQURHKDGGHGHWLNNHEOLWW ”This Ones For Rock n` Roll – The Best
skrevet noe nytt materiale siden den siste 2I+DQRL5RFNV��VDPW
SODWD�6WUHHW3RHWU\�NRPXWSnK�VWHQ ELRJUD�HQ�$OO7KRVH:DVWHG<HDUV�
 HQVLGHUVERNI�UWLSHQQHQDY$UL
På disse senere årene kom det tre 9DQWDQHQ0LNH0RQURHRJ$QG\0F&R\
DOEXPHQKnQGIXOOVLQJOHUDYPHJHWK�\ Begge anbefales!
VWDQGDUGLWLOOHJJWLOHQGHO�VHWXUQHHU
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com