This page contains a Flash digital edition of a book.
OSLO PLATE/CD-MESSE
LØRDAG 14 Nov. 2009
Vi slipper minst en vinyl LP med kjent(e)
Gruppe(r) fra 60/70 tallet.
STED: Folkets Hus v/Youngstorget
Inngang Møllergaten
www.osloplatemesse.com
VELKOMMEN!
PLATELAGERET
Stedet for vinylsamlere
HAR ÅPENT
TORSDAGER KL 13-18
LØRDAGER KL 11-15
Nyheter hver uke.
ADRESSE: BRUGT 3 (INNGANG INNE I GÅRDEN)
BRUGATA LIGGER MELLOM STORGT OG GRØNLANDS-
LEIRET, VED SIDEN AV GUNERIUS, NEDENFOR ”TEDDY’S”.
www.platelageret.com
Tlf. 91 38 82 53
royrydla@online.no
TUSENVIS AV BILLIGE SINGLER, EP’s, LP’s og CD’s
FOR SALG, FRA KR 5,- OG OPPOVER.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com