This page contains a Flash digital edition of a book.
Records fra 1970. Men da
jeg observerte at den opp-
nådde en pris på over 3000
på qxl, slo jeg det imidler-
tid fra meg.
ut i Frankrike, sunget på
David Bowie objekter fin-
fransk var vel litt overras-
nes det veldig mye mor-
kende for de aller fleste?.
somt av rundt omkring.
Vår gode detektiv, Lars finnes to innmari stilige og
Ta for eksempel Philips
Olav var den våkne ob- sjeldne singelutgivelser fra
(PDS 339) lpen som heter
servatør. Forresten, den Singapore. Den vanske-
ble solgt for over to tusen ligste med Paranoid / The
kroner på Ebay. Wizard på Vertigo ble solgt
for £ 233 nå i sommer. Et
At trippelalbumet Bob prisnivå den har ligget på i
Dylan Live in Oslo 1981 flere år.
ikke ble dyrere enn $ 56 på
en auksjon forundret meg. Junipher Greene har kon-
Trodde bootlegs i farget sert på Rockefeller den
vinyl med Bobber’n var
nettopp David Bowie, og
9.oktober. Tror jeg sanne-
ettertraktet? Mulig fansen
kom ut i Australia med et
lig at jeg må få med meg.
ikke har råd da det kom-
helt annet cover. I sommer
mer live-cder etter nesten
ble et eksemplar eksportert
Forresten onsdagen før,
fra Down Under til et an-
den 7. kommer Ray Davies
net sted i verden via Ebay.
samme sted.
Summen i engelske pund,
ble på £ 679. Omtrent nøy-
Og kanskje jeg skulle slen-
aktig sju lapper det.
ge innom Sentrum Scene
11.desember også. For da
Lå ute en russisk Bob-
kommer Yes. Men bør vel
bysocks lp på Ebay. Start-
sjekke besetningen først.
bud på £ 0.99. Hjalp ikke.
hver eneste konsert på the
Ingen ville ha’n.
Herodes Falsk lpen Born
Never Ending Tour?
in Drammen ble solgt for
Ikke så mye spennende
kr 320 på qxl. Samme
Fornøyd over egentlig å
Black Sabbath objekter
gamle leksa. To personer
ha fått tak i Freddy Lind-
på Ebay lenger. Begynner
som ville ha den. Tredje-
quist albumet Menu på cd.
markedet å tømmes, eller
mann ga seg på kr 26,-.
Kanskje litt skam å med-
er det selgerne som be-
Sto ”For Promotion only”
dele at jeg ikke en gang
gynner å bli lei av uforut-
på label. Gjorde det det på
har nyutgivelsen på Pan
sigbare priser på internett
alle? Og den er kanskje
Records. Kunne jo ha tenkt
auksjoner? Uansett, det
ikke så lett å finne lenger?
meg originalen på Flower
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com