This page contains a Flash digital edition of a book.
Hot
elle dobbelt live lpen som kom samme
år. Og de er her alle de kjære låtene som
Wacks! Salisbury Hill, Biko, I Don’t Remember,
Piratpolitiet rapporterer!
Humdrum, Here Comes The Flood med
mange flere.
Som sum av min jakt på internett
PETER GABRIEL - Con-tact!
har jeg kommet frem til at denne er av
(3LP Charming Records 347
svensk opprinnelse. Muligens finnes det
153-1 - 1983)
utgiveler i rød vinyl også? På innerco-
verne står det 500#, noe jeg tolker dit
hen at disse
skulle vært
nummerert i
et opplag på
500 stk.
Omsla-
get er profe-
sjonelt laget
enkeltcover
med litt tyk-
kere rykk, så den enkelt rommer tre lper.
Baksiden har all informasjon om låter,
musikere og innspillingsted. Musikere
er forøvrig Jerry Marotta, Tony Levin,
Dessverre er det alt for sjelden at jeg
David Rhodes og Larry Fast. Og til og
klarer å få rotet meg til å gå til anskaf-
med innerposene har konsertbilder og
felse av bootlegs fra konserter jeg har
sangtekster. Man trenger ikke være ama-
vært tilstede på. Som oftest så finnes det
tør for å tro at dette er en legal utgivelse.
ikke noe. I dette tilfellet er det bare sånn
Charming labelen er jo også morsom
delvis sant. For denne trippelsamlingen
med sitt Charisma utseende. Eneste mi-
inneholder opptak fra Peter Gabriels
nuset er at opptaket er gjort i salen, så det
konsert i København 1.oktober 1983
blir mye klapping og noe irriterende prat.
(”complete performance”), og som det
Men ogå litt sjarmerende, ettersom pirat-
står, ”additional songs at Ekeberghallen,
utgivelser skal jo være litt hjemmesnekra
Oslo 29.september”. Hvilke sanger det
også. Ellers er lyden veldig bra. Absolut
var som ble spilt i Oslo og ikke i Køben-
noe å jakte etter for svorne Peter Gabriel
havn sier det fantastiske omslaget ingen
og Genesis samlere.
ting om. Men i følge en av mine nyt-
Og hvordan var konserten? Helt
tige oppslagsverk, ser det ut til å være
topp. Kjempebra faktisk. Skulle bare
D.I.Y og I Don’t Remember. Alle seks
ønske jeg hadde et album fra samme
vinylsidene består utelukkende av låter
sted februar 1975, da jeg opplevde Peter
fra Peter Gabriels fire første solo-album.
Gabriel som frontmann i Genesis.
Spillelista er nesten helt lik den offici-
Bjørn
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com