This page contains a Flash digital edition of a book.
i hele tre 7” utgaver, men som til stor fem utsolgte julekonserter i England.
VNXIIHOVHLNNHQnGGHK�\HUHHQQSn (Q(XURSDWXUQHIRUYnUHQEOHRJVn
engelske hitlister. Som et resultat av dette kansellert.
utsatte CBS lanseringen av albumet ”Two
Steps From The Move”, som ble sluppet OUT OF THEIR FACES
samtidig med neste singel ”Underwater %DVVLVWHQ6DP<DIIDVSLOWHVLQHWRVLVWH
World”. Denne ble også sluppet i tre konserter med Hanoi Rocks i Helsingfors’
utgaver i England. Lanseringsturneen .XOWXUKXVLMDQXDU'HQHQHDY
i England med Johnny Thunders & NRQVHUWHQHEOLUVnJDUVDWHOOLWWRYHUI�UW
7KH+HDUWEUHDNHUVK�VWHWVWUnOHQGH XQGHUWLWWHOHQ�(XURSH$*RJR�<DIIDYLO
NULWLNNHURJ+DQRL5RFNVEHV�NWH2VOR satse på en fremtid innen billedkunst, men
IRUDQGUHJDQJSn5DW]LQRY(Q han fant fort tilbake til musikkbransjen og
LGDJVSLOOHUKDQL1HZ<RUN'ROOV
Med nye medlemmer (bl.a Clash-
trommeslageren Terry Chimes og nå
DYG�GH5HQH%HUJ EOHGHWLPDUV
påbegynt innspillinger til nok et (ikke
utgitt) album. I mai dro Hanoi Rocks
ut på sin siste turne som bestod av ti
konserter i Polen, men valgte raskt etterpå
nRSSO�VHVI�UHWSRVWKXPWOLYHDOEXP
NRPLQRYHPEHUXQGHUWLWWHOHQ�5RFN
QC5ROO'LYRUFH�'HWKDUL�HUHnUY�UW
spekulert i om denne også ble utgitt i
Polen og Platesamleren kan her vise frem
den polske labelen. Denne turneen ble
WUHGMHVLQJHO�'RQCW<RX(YHU/HDYH
Me”, ble utgitt samme måned i tre ulike
utgaver, og merkelig nok er den ordinære
WRPPHUHQPHUVMHOGHQHQQ�SLFWXUH
disc`en.
Etter trommeslageren Razzles tragiske
G�GVIDOOL/RV$QJHOHVLEHJ\QQHOVHQ
DYGHVHPEHUDYO\VWHJUXSSDKHOH JMHQQRPI�UWPHGVWRUHLQWHUQHSUREOHPHU
Amerika-turneen de var midtveis i, og og Andy McCoy fortalte meg tre år senere
returnerte så til London kun for å avlyse at: ”Jeg hadde med meg en tidagers
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com