This page contains a Flash digital edition of a book.
innlegg. Rimelig tendensiøst blir det når En fargevariant av den svenske Reelin’
jeg i mitt leserbrev skriver at ingen varia- And Rockin’.
sjon er for liten, mens du tar mitt utrykk I tillegg til den blå, finnes det også en
”alvorlige greier”ut av sin sammenheng. som er olivengrønn.
Utrykk som du bruker som ”likegyldig” Den er ellers helt lik den blå (stiv papp
og ”trolig er det ment som”virker rimelig og med Ticket To Ride bak).
arrogant. Hvis du leser innlegget mitt og Ellers er bare å si til redaktøren og
ser på skannen vet du utmerket godt hva hans bidragsytere:
det er ment som. Fint at du fant ut at jeg Keep up the good work!! Dette er
tok feil. Men jeg skriver faktisk at det ser moro, ikke sant?
ut som om det er en konsekvent forskjell Mvh. Bjørn Aass
, og det kan vel neppe karakteriseres som (uhelbredelig samlergenmodifisert)
en påstand. Håper vi heretter kan ha så-
pass takhøyde at vi ikke skremmer noen Hei!
fra å dele sine tanker og oppdagelser Juli og regn, så da passer det å skrive litt
med oss andre. til Platesamleren.
Vennlig hilsen Gunnar I siste utgave skrev Sven fra Rivieraen
en hyllest til Technics platespiller og S-
Hei Bjørn arm.
Ville bare fortelle deg at platemesse- Jeg er ikke kompetent til å uttale meg
oversikten jeg vedlikeholder (også med hverken om Technics eller S-arm, men
link til deg) har fått eget domene-navn: undrer litt på hvorfor f.eks. Rega Planar
www.platemesser.info Litt enklere å bruker rett arm på sine spillere.
huske. Hyggelig om du kunne nevne det Selv har jeg kun hatt platespillere med
i neste nummer. rett arm og har faktisk ikke ofret dette en
tanke, da det viktigste for meg hele tiden
har vært lyden som kommer ut av høyt-
Hei Bjørn / Stein Arve. talerne.
Takk Jeg har nå en Rega Planar 3 fra 1996,
for topp som jeg i fjor oppgraderte med nytt driv-
DC5-di- verk og ditto pick-up element.
skografi Men, grunnen til dette lille innlegget, er
i nr. 106. at jeg håper ikke Platesamleren utvi-
Stein kler seg til å bli et blad om stereout-
Arve styr. Det finnes flere eminente nett-
lister i sider som dekker dette. F.eks. www.
kjent, hifisentralen.no og www.avforum.no
profesjo-
nell stil Til slutt vil jeg slå et slag for Naza-
opp 76 flotte reth. Gruppa ble dessverre ødelagt av
skandinaviske landeplagen ”Love Hurts” og gikk
covere. mer eller mindre i glemmeboken et-
Her er en til. ter dette.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com