This page contains a Flash digital edition of a book.
PLATEMESSER 2009
NORGE
29.08 Hamar 11-16 Folkets Hus hakon.busterud@ha-nett.no 99 26 74 90
05.09 Oslo 10-17 Cafe Mono geir.underdal@getmail.no 92 26 83 08
12.09 Bergen 10-16 Fensal post@vinylmania-platemesse.no
19.09 Oslo 10-16 Rockefeller rune@cruisin.no 22 42 64 92
19.09 Stavanger 10-16 Metropolis Kippers@lyse.net 90 65 11 44
26.09 Halden 11-16 Tista Senter amund@halden.net 90 68 24 76
10.10 Fredrikstad 11-16 St. Croix huset dminge@yahoo.net 69 39 13 13
17.10 Elverum 11-16 Ungdommens Hus ovenys@start.no 90 60 05 76
24.10 Skien 11-16 Ibsenhuset jarun@online.no 35 53 92 82
31.10 Tønsberg 11-16 Avholdfolkets Hus per.arild.sorum@sf-nett.no 41 26 92 03
07.11 Hønefoss 11-16 Hønefoss skole olsenjoh@no.ibm.com 91 1422 48
14.11 Oslo 10-16 Folkets Hus royrydla@online.no 91 38 82 53
28.11 Bergen 10-16 Hulen post@vinylmania-platemesse.no
SVERIGE
25.09 Umeå 11-16 46+704412455
03.10 Stockholm 10-16 Solnahallen sunjay@sunjay.se 46+51312345
31.10 Linköping 10-16 Cupolen, Folkets Park
07.11 Huskvarna 10-15 Folkets Park sunjay@sunjay.se 46+51312345
DANMARK
01.08 Odder 10-16 Pakkhuset 45+86531368
05.09 Aalborg 11-15 Skråen 45+ 98188506
06.09 Odense C 11-16 Kansas City
12.09 Fredericia 11-16 Bruunske Pakkhus 45+20850291
03.10 Odense C 11-16 Posten 45+ 2465079
Alle danske datoer er hentet fra: http://www.rytmeboxen.dk/kalender.htm
HOLLAND
22 og 23. November Utrecht - Europas største platemesse
TYSKLAND og resten av Europa
Gå inn på: http://www.vinylnet.de/termine.htm - en veldig bra oversikt
IKKE RING MEG OM DERE ER USIKRE, RING ARRANGØREN!
Ikke stol blindt på datoer, klokkeslett, lokaliteter osv. Erfaringen tilsier at messe-arrangørene noen
ganger endrer både på det ene og det andre. Alle rettelser, endringer og nye datoer må sendes (helst
skriftlig) til: bluka@online.no (eller se postadresse på side 2).
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com