This page contains a Flash digital edition of a book.
albumet ”Bangkok Shocks, Saigon ble utgitt på Mercury i Japan senere i
Shakes, Hanoi Rocks”, som også 9HOnPHUNHPHGKHOWQ\HRPVODJ
inneholdt bandets neste single, ”Tragedy *UXSSDVQHVWHVLQJOH�/RYHCV$Q
/ Cafe Avenue”. Likeledes som med ,QMHFWLRQ�EOHLDXJXVWVOXSSHWEnGH
lp`en ble også denne singelen utgitt i VRP�RJ�RJVHQWSnK�VWHQGXNNHW
både Finland og Sverige. Det svenske samlealbumet ”Self Destruction Blues”
singelomslaget kom på gul bakgrunn, opp fra intet.
PHQV�QQHQHEUXNWHU�GWIDUJHRPVODJ
Det må også nevnes at den svenske A PASSAGE TO
utgaven av lp`en, også ble presset på blå INDIA
vinyl, i et opplag på 1000 eks. 7LGOLJ
EHV�NWHJUXSSD
ENGLAND ROCKS (som nå var
bosatt i London)
steder som India,
Japan, Hong
Kong, Thailand,
Israel og
Norge. På dette
QRUJHVEHV�NHW
�NNXQGHUWHJQHGH
K�UHUnPLNVHQDYGHQNRPPHQGHSODWD
En tredje singel, ”Desperados / Devil �%DFN7R0\VWHU\&LW\� XWJLWWPDL
:RPDQ�EOHXWJLWWSnK�VWHQPHQV
JUXSSDYDUL(QJODQGIRUnJM�UHVHNV
oppvarmingsjobber for bl.a. Wishbone
Ash. Sakte, men sikkert begynner
ryktene om bandet å spre seg, akkurat
som de hadde gjort i Stockholm et år
WLGOLJHUH7LOEDNHL)LQODQGJM�UEDQGHW
XQQDXWUROLJHNRQVHUWHUSnGDJHU
under banneret ”The Tour In The Snow”.
Bandets fjerde singel ”Dead By X-Mas”
NRPXWLGHVHPEHURJGHWQ\HnUHW
YDULNNHPDQJHXNHQHJDPPHOWI�UGH
slapp albumet ”Oriental Beat”, innspilt
L/RQGRQ'HQQHVRPPHUHQ�NN*\S
Casino sparken etter en påstått slåsskamp
med Andy McCoy på scenen i Finland.
Casino ble erstattet med britiske Nick JLNNWLOL(QJODQG 'HQQHSODWD
Dingley, kjent under navnet Razzle. var produsert av de gamle Mott The
På denne tiden hadde Hanoi signert en Hoople medlemmene Overend Watts og
kontrakt med Nippon Phonogram. Dette 'DOH*ULI�QRJKDGGHHWPRGHQWQHVWHQ
UHVXOWHUWHLDWGHWRI�UVWHDOEXPHQH psykedelisk preg. Låtmaterialet var
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com