This page contains a Flash digital edition of a book.
særdeles sterkt og det virket som om året gjaldt ikkeIRUWRDYEDQGHWVVW¡UVWH
i England, samt markeder, nemlig Japan og Finland. I
de fjerne Østen- DXJXVWYDU+DQRLHWDYK¡\GHSXQNWHQH
turneene hadde ved den årlige Reading festivalen og
gitt musikken et samtidig slapp de sin nye singel ”Until
bredere spekter. ,*HW<RX´Sn´RJ´L(QJODQGRJ
Finland. Tidligere på sommeren hadde de
'HWWHYDUI¡UVWH WUHI¡UVWHOSCHQHRJVnEOLWWXWJLWWL(QJODQG
utgivelse på Sn/LFN7UHMXOHVKRZLGHVHPEHU
bandets egne, blir senere utgitt på video og den doble
engelske OLYHSODWHQ´$OO7KRVH:DVWHG<HDUV´
selskap, Lick
Records.
)¡UVWHVLQJHOIUD
denne plata var
klassikeren ”Malibu Beach” utgitt både
Sn´RJ´LWLOOHJJWLOHQQ\GHOLJ´
BACK TO THE FUTURE
9nUHQEOHEUXNWWLOnVSLOOHLQQHQOS
L1HZ<RUNRJ7RURQWRPHG%RE(]ULQ
(Alice Cooper, Lou Reed, Kiss og Pink
på picture disc. Alle disse tre utgivelsene Floyd) som produsent, mens Ian Hunter
kom kun i England. bidro som konsulent og tekstforfatter.
Etter turneer i England, Finland og Dette albumet hadde arbeidstittelen
Sverige returnerte gruppa til London ”Silver Missiles and Nightingales” og i
for å underskrive en avtale på tre album mai ble det konserter i Japan, etterfulgt
for CBS/ Epic og mottok et forskudd på av en sommerturne i England. I juni ble
EULWLVNHSXQG'HQQHDYWDOHQ singelen ”Up Around The Bend” sluppet
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com