This page contains a Flash digital edition of a book.
AGATON SAX!
Vincent singel i rød vinyl den fantes over alt til en
fra Japan skifter adresse veldig billig penge. Men
Michael Jacksons død
tatt i betraktning av at den
avstedkom et rush av uante
snart er førti år gammel og
dimensjoner med nye
hadde Tom Mathisen og
objekter som ble lagt ut på
Erling Bonde som med-
Ebay. Det var ikke måte på
lemmer, så er det kanskje
hvor mange sjeldne Thril-
ikke så rart?
ler lper det fantes. Fra pris-
klassen $ 10 til en million.
Dizzy Tunes har jo heller
På Qxl klarte faktisk en
ikke vært de heteste artis-
norsk selger å få 360,- for
for $ 112, blir jeg litt for-
tene, internasjonalt sett.
en av verdens mest solgte
undret. Ikke minst etter
Men i Grenlandsområde
lper.
som det sto at den var i fra
har de jo en del trofaste
50-tallet. Kanskje den ikke
samlere. Singelen Mette,
En selger prøvde å bli kvitt
var det?
Mette / Tog går til og fra
den amerikanske Ron-
(Viking Musikk, VM 23)
nie Self EP’n Ain’t I’m a
Ettersom dette nummeret
fra 1963, kan vel ikke
Dog (Columbia B2149)
også er viet til de danske
akkurat klasifiseres som
på Ebay. I rimelig god
helter. Kan vi trekke frem
vanlig. Derfor oppnådde
skikk hadde vedkom-
et lite bilde og presseskriv
den også et sluttbud på kr
mende et åpningsbud på $
som ble omsatt på Ebay
420,- samme sted.
400, eller Buy it Now for
nå i august. Man skjøn-
$ 525. I den amerikanske
ner at interessen er stor
Candles lpen Neste gang vi
priceguiden til Jerry Os-
møtes, gikk for 24,-. Hvor-
bourne er en M/M verdsatt
for jeg nevner det? Det
til $600-800. Så egentlig
var nemlig en ved navn
var det vel uventet at den
Bagaas som spilte i danse-
forble usolgt.
bandet, og han hadde også
ei hyggelig platesjappe
En annen EP som imidler-
i Kongsvinger, hvor jeg
tid ble solgt var den sven-
hos våre gode naboer, da
kjøpte min første Gasolin
ske 20 Flight Rock med
noe sånt går unna for $ 63.
lp i 1972 for omtrent det
Eddie Cochran. Antar at $
Foresten, samme dag gikk
samme beløpet som akku-
146 for et VG/VG+ ek-
den tyske Lucky Linda
rat denne kostet. Oj, denne
semplar er passe grei pris?
unna for $ 66. Mer etter
ble veldig intern.
boka det.
Og når vi er innom gamle
Når vi nå først er innom et
rockehelter. For å være
Ble litt overasket da Snu
knippe norske artister. Vi
helt ærlig, så har jeg ikke
lpen Grov Handel (Polydor
har jo tidligere tatt for oss
oversikten på det området.
2382 027) fra 1971, gikk
tyske Kirsti Sparboe sin-
Men når en strøken Gene
unna for 400 på Qxl. Synes
gler. At Oi, Oi Oi så glad
ikke det er så lenge siden
jeg skal bli, også kom
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com