This page contains a Flash digital edition of a book.
IMPORT
Førsteopplaget av Let it be-singlen i Norge var 5.000 plater og 10.000 covere, og det
er litt uklart hvorvidt det første opplaget i sin helhet har bestått av ikke bare svenske
covere, men også svenske plater, eller om det fra start av ble presset opp norske pla-
ter. Svenske pressinger dukker i alle fall opp relativt ofte i Norge, så det er helt klart
mulig at det første partiet som ble solgt her til lands kan ha vært 100% importert, en
trend som for øvrig skulle bli stadig vanligere videre utover på 70-tallet.
SJELDENHET
Selv om Let it be aldri solgte til sølv (25.000 eksemplarer), og deler av opplaget kan
ha vært importert, så toppet den listene og gikk godt nok til at norske pressinger ikke
er spesielt uvanlige. Likevel – 1970-tallet var kommet, og med det LP-alderen. Det
skulle gå ganske nøyaktig én måned fra singlen ble sluppet til LP-en kom i salg, og
mange ventet nok. Norske Let it be-singler er på ingen måte sjeldne, men er muli-
gens hakket mer vrien å finne enn forgjengere som Get back og Hey Jude.
Siden coveret kan plukkes opp både i Norge, Sverige og Danmark, er det vanskelig
å gi det mer enn én stjerne i en sjeldenhetsskala fra én til seks. Den norskpressede
plata får under tvil en treer, men muligens er den såpass ordinær at den kun fortjener
to. (Synspunkter tas gjerne imot.)
VARIANTER
Det finnes sørgelig få varianter av norsk Let it be. Selve plata er det så langt ikke
kjent mer enn én utgave av, mens det svenske coveret – som naturlig kan være for en
trykksak som er laget for tre land og i flere opplag – finnes med litt ulike fargestikk
(altså med mer eller mindre rødskjær og lignende).
LET IT BE / YOU KNOW MY NAME (LOOK UP THE NUMBER) APPLE R 5833
Glatt støpeform med APPLES 1002 skravert ut og med KT fra Sverige.
Utgitt ca. fredag 13. mars 1969?
VG – Inn på liste 11. mars (32. plass), høyeste plassering: 1.
Arbeiderbladet – 21. mars (2. plass), høyeste plassering: 1.
Utgitt UK fredag 6. mars, USA onsdag 11. mars.
Første opplag: 5.000 plater/10.000 covere
*****************************************************
EPLESNADDER!
Vi skrev i nr. 101 at Apple 8, Brute Force med King of Fuh er blant de sjeldnere Apple-utgivel-
sene. I juli la den engelske ebay-selgeren langleydangley ut plata, sammen med bl.a. promo-
pakken Our first four og andre godbiter i luksuskvaliteter fra eks-Quarryman og Lennon-venn
Pete Shottons samling. Og prisene? Vi får håpe langleydangley ble fornøyd med 4.880 britiske
pund for King of fuh (drøyt femti tusen kroner!), og hele 7.877 (over åtti laken...) for Our first
four! Intreresserte kan selv sikle over godbitene i tutti colore på itemnumrene 180383490021 og
180383976453, om de stadig ligger tilgjengelig på nettet når dette leses.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com