This page contains a Flash digital edition of a book.
Gasolin’
Av Bjørn-The-Shu-bi-du-bi-mand-Luka
Svært få danske band og artister har blitt populære i Norge. Ok, Sanne Sa-
lomonsen, Savage Rose, D.A.D. og noen få andre har vel sine tilhengere. Men
Gasolin’ er vel de eneste vi kan si at ble virkelig store her oppe i fjellheimen.
Faktisk så populære var de, at de klarte å fylle opp Ekeberghallen i 1978.
I et svensk TV-program om Cornelis Wreswijk, ble tilfeldige personer på
gaten spurt om de kunne synge litt fra en av hans sanger. Noe nesten samtlige
kunne. Samme responsen tror jeg man ville fått om man gjorde det samme
forsøket i Danmark med Gasolin’. Ikke dårlig det, for ei gruppe som i sin aller
første periode ikke hadde råd til bandbuss, men trakk instrumentene og an-
legget gjennom Kjøbenhavns gater på ei hestevogn.
Gasolin’ ble dannet i bydelen Christianshavn i Kjøbenhavn i 1969 av Wili Jønsson, Franz
Beckerlee, Kim Larsen og Bjørn Uglebjerg. Sistnevnte ble erstattet av Søren Berlev i 1971.
Ganske kjapt opparbeidet de seg en trofast tilhengerskare i København, og etter hvert
erobret de det ganske land med fengende melodier, ærlig driv og humoristiske og ofte litt
satiriske tekster på morsmålet. Og dette ærketypiske bandet appellerte også til nabolan-
dene i nord, for populariten smittet også over på nordmenn og svensker. Men noe bredere
publikum fikk ikke kvartetten, selv om de prøvde seg med utgivelser både i England og
USA. Noe som selvfølgelig avstedkom noen litt gode samlerobjekt for oss som holder på
med sånne fritydssysler.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com