This page contains a Flash digital edition of a book.
SS 2044
nærmere sjekk av matrisenummeret av-
slører det hele.
Hei Bjørn.
Der står det 2058 453 som altså er ”Eve-
De eminente diskografiene i Platesam-
ryday/Good Time Gals” med Slade.
leren/Goldies (v/ Sigbjørn, Stein Arve,
Mens labelene på begge sidene sier at
Bjørn o.a.)
dette skal være
er noe av det som virkelig gjør livet som
Hollies-singlen jeg har lett etter så lenge.
platesamler til en sann terapeutisk glede.
Nå er jo tallene 2058 435 og 2058 453
Spesielt tilfredstillende (les: morsomt) er
nesten like og han (det er sikkert en han)
det å oppdage utgivelser som i utgangs-
som
punktet ikke finnes i disse diskografiene.
passet på platepressa på dette tidspunktet
Denne gangen kan følgende supplement
hadde åpenbart en dårlig dag på jobben.
til Hollies-diskografien i nr. 93 overbrin-
Vi sender ham en stor takk uansett. Slikt
ges:
blir det samleobjekter av!

Er det andre som også sitter på tilsvaren-
- Den danske ”Jennifer Eccles” kom også
de eksemplarer av denne Hollies/Slade-
med gul farge (se scan). Samme bakside
singelen?
som den grønne.
Kanskje er den supervanlig for alt jeg

vet. Men i diskografien til Sigbjørn er
- Norske ”The Air That I Breathe”. Dette
den ikke med!
er en luring.


Mvh. Bjørn Aass
Jeg ble glad da jeg endelig fant denne
siste av de fire norske Polydor-singlene.
Katalog-
Kjære Tormod Ringvold
nummer
Ble igrunn bare litt trist når jeg leste
2058
ditt ”angrep” på meg og mitt innlegg i
435. Ha-
nr.105. Hvis det ikke skal være rom for
keslep-
litt uhøytidlighet når vi vil dele våre
pet må
oppdagelser med andre, så er det frykte-
ha vært
lig synd. Det var ikke min intensjon å
ganske
unedvurdere viktigheten av oppdagel-
heftig da
sen av prikken på All You Need is Love
jeg satte
–coveret Beklager hvis du oppfattet
igang
det sånn. Jeg var sikkert en av de første
platespil-
som ilte til for å sjekke at jeg (heldigvis)
leren.
hadde begge varianter. Men vi må vel
For ut av
kunne ha en litt løs tone når vi omtaler
høyttaler-
noe som de fleste andre ville karakterise-
ne kom
rer som en smule sært (men akk så mor-
ikke det fantastiske Hollies-soundet, men
somt for oss), uten å bli indignert av den
derimot umiskjennelige Slade!!
grunn. Jeg regner med at det er årsaken
Også B-siden låt veldig som Slade. En
til at du går så ”surt”ut i omtalen av mitt
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com