search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WEEK 12-13 22.03.2017 I NUMMER 855


13


SCHIPPERS DANKZIJ CROWDFUNDING


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WIJ INSTALLEREN AAN BOORD!


DORDTSE REGIO ZIET BELGISCHE AANPAK ALS VOORBEELD


05 ACTIES OM BUDGETCONFLICT LANDELIJKE EENHEID GAAN TWEEDE WEEK IN Boten waterpolitie blijven maar aan de kant


HATZ - JOHN DEERE - YANMAR +32 3 546 40 86


WWW.SERVICEPOWER.BE


De waterpolitie van de Landelijke Eenheid bewaakt met de collega’s van de Zeehavenpolitie Rotterdam de veiligheid op de Nederlandse wateren. De agenten letten onder meer op gestolen goederen, afvalstof- fen en verdovende middelen die via het wa- ter worden vervoerd. Maar ook het bestrijden van milieucriminaliteit (vuilnisdump) en men- sensmokkel behoort tot hun takenpakket. Daarnaast controleert de waterpolitie op het aantal uren dat schippers mogen varen – hetgeen het risico op aanvaringen moet ver- minderen. De afwezigheid van de politie op het water heeſt dan ook directe gevolgen voor de veiligheid.


Ook bij de Zeehavenpolitie (Eenheid Rotterdam) heeſt een soortgelijke werkgroep de taak gekregen om een adviesrapport te schrijven. Maar deze eenheid hield minder strak vast aan haar budget en stelde dat van een functie als gezagvoerder nu eenmaal een bepaalde minimumbezetting nodig is om po- litiewerk op water te kunnen verrichten.


De vakbondsacties van de waterpolitie gaan hun tweede week in, met als direct gevolg geen surveillance en controle van de scheepvaart. Foto’s ACP


WOERDEN Politievakbonden NPB en ACP blijven de acties bij de waterpolitie van de Landelijke Eenheid ondersteunen, terwijl die hun tweede week ingaan. Uit protest tegen de aanstelling van structureel te weinig ge- zagvoerders om het politiewerk op het wa- ter goed en veilig te kunnen doen, varen de 170 agenten sinds 14 maart niet meer.


Daardoor zijn twaalf grote politieschepen en veelvoud aan speedboten en rib’s sindsdien aan de kant blijven liggen. Bij het ter perse gaan van deze kant was de actie ‘boten aan de kant’ nog in volle gang. De actievoerders blijven overigens wel ‘gewoon’ hun diensten draaien en zijn op de wal beschikbaar voor het reageren op noodmeldingen.


“Er wordt door de leidinggevenden niet vanuit de professie gekeken”, zo licht ACP- voorzitter Gerrit van de Kamp toe. “Keer op keer wordt gefocust op de financiële cijfers.


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


®


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


met o.a.


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


YOUR SHIP SCHROEVENDOK UNDER CONTROL


tot 12.20mbr.(max.650 t.) HELLINGEN tot 76m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200 - F: 0180 - 518658


v.grevenstein@worldonline.nl www.vangrevenstein.nl


info@hollanddiesel.nl www.hollanddiesel.nl


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


VAN BALLEGOOY BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


Wat collega’s nodig hebben om hun werk te doen, speelt simpelweg geen rol. Zij leg- gen nu de boten aan de ketting, omdat ze


Jan Struijs, NPB-voorzitter


Er is heel wat nautische ervaring wegbezuinigd


niet langer willen toekijken hoe hun vak ka- pot wordt bezuinigd”. Achter de schermen wordt intussen nog overlegd. “Het is de be- doeling tot een oplossing te komen”, zegt Van de Kamp.


De protestactie is het resultaat van zes jaar groeiende onvrede over de bootbezetting. Centraal in het conflict staat het aantal me- dewerkers dat na invoering van het nieuwe functiegebouw binnen de waterpolitie is aan- gesteld in de functie van gezagvoerder. “Bij de beslissing daarover heeſt het beperken van de kosten de doorslag gegeven”, aldus NPB- voorzitter Jan Struijs. “En niet de behoeſte van de organisatie en de mensen die er wer- ken. Het gevolg is dat er inmiddels al heel wat nautische ervaring is wegbezuinigd”.


Vlam in de pan


De eenheidsleiding besloot een werkgroep te laten adviseren over de bezetting die de wa- terpolitie na de reorganisatie nodig heeſt, uit- gaand van haar taken en verantwoordelijkhe- den. Maandagavond 13 maart sloeg de vlam in de pan, toen bekend werd dat in een con- ceptversie van het rapport toch weer het bud- get centraal staat.


De eenheidsleiding heeſt de bonden vorige week in een brief laten weten de actie ‘pre- matuur’ te vinden, aangezien het beleidspro- ces om te komen tot een andere bezetting nog ‘volop gaande’ is. Zij heeſt de bonden meteen opgeroepen de actie te beëindi- gen, maar daar lijkt ook na een week nog geen sprake van. Politiewoordvoerder Ed Kraszewski meldt dat het proces van besluit- vorming binnen de organisatie gewoon door- gaat en dat de korpschef uiterlijk 1 april een besluit neemt.


Gerrit van de Kamp. DIESEL MARINE SERVICES


Serviceen kwaliteit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40