This page contains a Flash digital edition of a book.
PRAKTIJKWERK VIJF JAAR ZANDMOTOR


De Zandmotor werkt en verspreidt zijn zand over de Hollands kust zoals voorzien. Dat was de conclusie van een tussentijds evalu- atie van de Zandmotor na de eerste vijf jaar. De uitkomst van de evaluatie is bekend gemaakt op het internationale symposium ‘The Sand Motor: Five years of Building with Nature’ dat op 14 sep-


tember plaatsvond in Den Haag. In de eerste vier jaar werd van de 20 miljoen kuub zand, bijna 1 miljoen kuub verplaatst naar het zui- den en circa 1,5 miljoen kuub naar het noorden. De verspreiding van het zand gaat inmiddels wel iets minder snel dan op grond van modelberekeningen was voorzien. Op de kop spoelt het fi jne


Juli 2011 - Oplevering


De Zandmotor is aangelegd in een duidelijk zichtbare haakvorm, met een duinmeer en een lagune, die in open verbinding staat met zee. Al tijdens de aanleg- periode van ongeveer 3 maanden is er zand door gol- ven en stromingen getransporteerd langs de kust.


De getijstromingen zijn drastisch veranderd door de aanleg. Net ten noorden van de Zandmotor (onder in foto) veroorzaakt een grote wervel dat de vloedstromin- gen nu naar het zuiden gericht zijn terwijl die voorheen altijd naar het noorden gericht waren.


Januari 2012 - Spit ontwikkeling De eerste stormen hebben een aangroeiende zand- plaat, een spit, gecreëerd die zich in noordelijke richting (onder in foto) ontwikkeld. Deze zandplaat is duidelijk zichtbaar en toegankelijk tijdens laag water, maar overstroomt weer tijdens hoogwater.


September 2014 - Symmetrische kustlijn Reeds na 3 jaar is de haakvorm nagenoeg verdwenen en heeft de kustlijn een gaussische, bijna symmetrische vorm aangenomen. Dit is sneller tot stand gekomen dan verwacht. De geul blijft maar langer worden, en wordt tevens ondieper.


De bochten van de meanderende geul worden wijder en de mond van de geul verschuift verder naar het noor- den. Het slib in het zeewater bezinkt in de lagune en vormt daar een sliblaag op de bodem.


Januari 2015 - Aaneengesloten banken De hoge golven op deze foto maken de onderwater zandbank goed zichtbaar. Op deze bank breken de golven (het zeewaarts gebied met wit water). Stormen en de golfrichtingen bepalen de ligging en oriëntatie van deze zandbank, en daarmee ook


24 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48