This page contains a Flash digital edition of a book.
INTERVIEW


Plaatsvervangend Vewin-directeur Arjen Frentz op de bres voor microverontreinigingen


EEN BRUSSELSE LOBBY VOOR UITBREIDING ‘RODE’ LIJSTJES


door Jac van Tuijn


Europese drinkwaterbedrijven hebben besloten samen op te trekken in de strijd tegen microverontreinigingen in hun bronnen. Grote motor achter de lobby is Vewin-voorman Arjen Frentz. Hij wil Brussel zo ver krijgen dat lastige stoffen voor de drinkwaterbereiding op de ´rode´ lijst van de EU komen, de prioritaire stoffenlijst. Alle stoffen op deze lijst mogen niet meer in het oppervlaktewater voorkomen. De kwaliteit van de drinkwater- bronnen kan er in heel Europa enorm op vooruit gaan. Ook in Nederland. Frentz staat een moeilijke lobby te wachten en succes is niet verzekerd.


Voor Arjen Frentz voelt het als een overwinning. Eensgezind trekt de Europese drinkwatersector gezamenlijk op tegen de microverontreinigingen in het water. De Europese koepelor- ganisatie EurEau gaat met een ‘position paper’ komen over welke stoffen uit het oppervlakte- en grondwater geweerd moeten worden. Het is een kleine stap, erkent de plaatsver- vangend-directeur van vereniging van waterbedrijven Vewin, maar wel ‘een heel belangrijke stap’. Over twee jaar wordt namelijk de zogenoemde ‘prioritaire-stoffenlijst’ van de Euro- pese Unie herzien en dan moeten de sterk oplosbare micro- verontreinigingen daarop komen, zo vinden de drinkwater- bedrijven.


“Een Europees standpunt over de stoffen die we uit het oppervlaktewater en daarmee ook uit het drinkwater willen hebben.”


12 WATERFORUM NR 4


Frentz is ook voorzitter van de drinkwatercommissie van EurEau, de koepelorganisatie van de drink- en afvalwatersector in Europa. Hij heeft er hard aan getrokken om zijn


collega’s van in totaal 28 lidstaten op één lijn te krijgen op de recente EurEau-jaarvergadering in Kopenhagen. “Als het po- sition paper er straks ligt, heeft de Europese drinkwatersector een gezamenlijk standpunt over de stoffen die niet meer in het oppervlaktewater en het grondwater mogen voorkomen. Als de Europese Unie dat voorstel overneemt, moeten de lid- staten erop toezien dat die stoffen alleen nog in extreem lage concentraties in het oppervlaktewater en grondwater kunnen voorkomen.”


Monnikenwerk


In potentie kan de waterkwaliteit dus in heel Europa daarmee een enorme boost krijgen, maar Frentz beseft maar al te goed dat met het ‘paper’ het lobbyen in Brussel pas echt begint. Er staat hem een monnikenwerk te wachten. “De herziening van de prioritaire-stoffenlijst staat pas over twee jaar op de agenda en toch is het belangrijk dat de Europese drinkwater- sector zich nu al hierop gaat voorbereiden”, aldus Frentz. Hij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48