This page contains a Flash digital edition of a book.
28 Shipyard Gelria BV


Dé totaal werf voor de binnenvaart: onderhoud, reparatie, verlenging, een ingrijpende verbouwing, modernisering of nieuwbouw, Shipyard Gelria maakt er werk van.


• dwarshelling 110 mtr. • dwarshelling 140 mtr. • afbouwkade 300 mtr. • stevendok 750 ton hefvermogen. • 3 hellingkranen max. 12 ton, vlucht 45 mtr.


Handelsweg 75, 6541 CS Nijmegen T 024-3770717, F 024-3786001, E info@shipyardgelria.nl, W www.shipyardgelria.nl


MOERDIJK IN DINTELMOND ALLE BOVEN WATER REPARATIEWERK O.A.


• CASCOBOUW - STAAL CONSTRUCTIES • TIMMERWERKZAAMHEDEN • DRAAIWERKZAAMHEDEN • REPARATIES EN VERNIEUWINGEN • STALEN BUIZEN / STEMPELS EN DAMWAND


Like us HWA Ooijen BV


Industrieterrein Dintelmond 2 Markweg Zuid 1-4, 4794 SN Heijningen Tel. +31 (0)6-53 212228 E-mail: hennie@ooijenbv.nl www.scheepswerfmoerdijk.nl


www.kampers.com


Afvallen met blijvend resultaat door kleine veranderingen in je dagelijkse voeding. Persoonlijke begeleiding en advies aan de hand van een online eetdagboek. Leer lekker en gezond eten met minder calorieën, zodat je voor altijd je gewicht onder controle kunt houden.


www.doemaargezond.info


Aandacht voor veiligheid op het water op Boot Holland


20


WEEK 06-07 10 FEB 2016


Majella van Veen gediplomeerd gewichtsconsulente 0031 (0)6 54657502 majella@doemaargezond.info www.doemaargezond.info


Lid van BGN


Onze specialisaties zijn: • KAMPERS - twinscrew pompen • Merkonafhankelijke reparatie en onderhoud


• Gereviseerde twinscrew pompen • Reserve onderdelen • Advies


T 078-6760610 | F 078-6761149 E pompservice@kampers.com


Scheepsbouw • Reparatie Konstruktie


Onze specialisaties zijn: • Stuurhuizen • Hefgeleidekokers


T 078-6763811 | F 078-6764853 E info@kampers.com


Postbus 5401 - 3297 ZG Puttershoek | Oosthavenzijde 5 - 3297 LD Puttershoek


18,19 en 20 maart


2016 Open Scheepvaartdagen 2016 ANTWERPEN


BEZOEK DE BEURS OP 18, 19 EN 20 MAART 2016


info@osd-antwerpen.be www.osd-antwerpen.be Maurice Peleman


Joseph Romeijnders


+32 477 41 80 93 +32 475 75 74 84


LEEUWARDEN Vaar zoveel mogelijk stuur- boordwal, passeer bruggen vlot en let op snelheid en golfslag. Dat zijn de aandachts- punten waar ‘Varen doe je Samen!’ dit jaar de focus op legt. Het samenwerkingsverband wil de verkeersveiligheid tussen recreatie- en beroepsvaart verbeteren door het geven van voorlichting. ‘Varen doe je Samen!’ staat in samenwerking met Provincie Fryslân, Rijks- waterstaat Noord-Nederland en Provincie Groningen vanaf vrijdag 12 februari op wa- tersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden.


Veilig kunnen varen is voor de recreatie- en beroepsvaart van groot belang. Om de veilig- heid op de Nederlandse grote vaarwegen te


vergroten is ‘Varen doe je Samen!’ gelanceerd. Het gaat om een landelijk samenwerkings- project van onder andere provincies, Rijkswa- terstaat, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, de watersportsector en de Unie van Waterschap- pen. Naast voorlichting over de veiligheid, voorzorgsmaatregelen, nieuwe wet- en regelgeving, zijn mogelijke gevaarlijke situa- ties beschreven. Er zijn knooppuntenboekjes gemaakt met veilige adviesroutes.


Kijk voor meer informatie op www.varendoejesamen.nl. Boot Holland vindt plaats van 12 t/m 17 februari 2016 in Leeuwar- den. De stand van ‘Varen doe je Samen!’ heeſt standnummer 5064.


Havenhuis te koop


Foto Havenbedrijf Antwerpen Hangar 29 - Waagnatie Antwerpen


ANTWERPEN Nu de oplevering van het nieu- we Havenhuis nadert, heeſt het Antwerpse Havenbedrijf beslist om zijn huidige hoofd- zetel aan de Entrepotkaai 1, op het Eilandje in het noorden van Antwerpen, te koop te zetten. Het Havenbedrijf verkoopt het Havenhuis volgens de procedure ‘bieden onder gesloten omslag’. Kandidaat-kopers die het Havenhuis willen aankopen, moeten een bod uitbrengen dat gelijk of hoger is dan de minimale biedingprijs van 16


miljoen euro. De biedingen moeten uiterlijk 25 mei binnen zijn. Verwacht wordt dat het Havenhuis in de loop van het najaar van ei- genaar zal veranderen. De werknemers die momenteel nog werken aan de Entrepot- kaai nemen vanaf eind augustus hun intrek in de nieuwe hoofdzetel, gelegen aan kaai 63. Het nieuwe Havenhuis, naar een ont- werp van de Brits-Iraakse architecte Zaha Hadid, wordt op donderdag 22 september officieel ingehuldigd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34