This page contains a Flash digital edition of a book.
AFVALWATER


TDH-installatie van Cambi op rwzi Hengelo


Noorse bedrijf startte begin jaren 90 met de ontwikkeling van de TDH-technologie. Inmiddels staan er wereldwijd 55 instal- laties, onder andere in Beijing en Washington.


“Met een TDH-installatie kunnen onze klanten de slibvergis- tingstanks met de helft tot een derde van het vergistings- volume reduceren”, aldus Ringoot. “Ook verbetert de ontwa- terbaarheid van het slib, waardoor door de slibafzetvolumes en -kosten dalen. Bovendien kun je door thermische drukhy- drolyse toe te passen drie keer zoveel slib door bestaande slibvergistingstanks krijgen.”


Ringoot raadt waterschappen aan om duidelijke doelstel- lingen te defi niëren voor ze met een TDH-project starten. In Nederland zijn de huidige projecten volgens hem vooral ingestoken als Energiefabriek. “Maar als je naar de details kijkt, is het belangrijkste doel om de slibverwerkingskosten te reduceren. Wees dan daar ook duidelijk in.” Bovendien ma- ken waterschappen volgens hem te weinig gebruik van be- staande technologiekennis en integratie en doen ze te weinig moeite om de technologie grondig te screenen. “Al mijn in- ternationale klanten bezoeken meerdere Cambi-installaties in het buitenland om een goed beeld te krijgen van de technolo- gie. De Nederlandse klanten laten dat vaak na en verschuilen zich achter bestekken.”


Slib koken, zoals Ringoot het formuleert, blijkt in de praktijk geen eenvoudige zaak. “Zelfs met 55 installaties wereldwijd komen wij nog steeds voor verrassingen te staan. Er zijn im- mers diverse zuiveringssystemen en er zijn grote verschillen in het soort slib dat op een rwzi terechtkomt.”


TDH-installatie van Cambi op rwzi Hengelo


Wat is thermische drukhydrolyse? Thermische drukhydrolyse is een manier om zuiveringsslib te behandelen voor het de slibgistingstanks ingaat. Door het slib gedurende enige tijd (15-30 minuten) onder hoge temperatuur (140-170 graden Celsius) en druk (ca. 6 bar) te brengen, breken de grote slibketens af, eventueel onder toevoeging van chemicaliën. Zo verloopt de slibvergisting sneller en beter en kunnen waterschappen meer slib ver- gisten.


Het principe van de TDH-voorbehandelingstechnieken van Cambi, Sustec en Eliquo is gelijk. De verschillen zitten in de exacte duur van het TDH-proces, de wijze waarop het slib wordt verwarmd (met stoom of olie), de exacte temperatuur en druk waaronder het proces plaatsvindt en de procesvoering (batchproces of continuproces).


De terugverdientijden van de installaties liggen tussen de vijf en tien jaar. In Nederland staan inmiddels TDH-installa- ties in onder meer Venlo en Apeldoorn (Turbotec), Hengelo en Tilburg (Cambi) en vanaf februari 2017 ook in Amers- foort (Eliquo).


WATERFORUM JANUARI 2017


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48