This page contains a Flash digital edition of a book.
STEDELIJK WATERBEHEER in de praktijk Rekenkamer:


budget onderhoud hoofd- watersysteem schiet te kort


Voorbeeldboek


klimaatbestendige stad Tijdens de landelijke Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie op 19 ja- nuari presenteerde mede-auteur Jeroen Kluck, expert stedelijk water bij Tauw en lector aan de Hogeschool


van Amsterdam,


het voorbeeldenboek Het kli- maat past ook in uw straatje: de


waarde van klimaatbestendig inrichten. Aan de hand van tien praktijkvoorbeelden laat het boek zien hoe gemeenten woon- straten op een eenvoudige en haalbare manier klimaatbe- stendig kunnen inrichten. En dat dit veelal niet duurder hoeft te zijn dan de traditionele inrichting. Naast vlakke gebieden worden ook hellende gebieden behandeld, en verschillen in doorlatendheid van de bodem en grondwaterstanden.Het boek is een uitgebreidere versie van het eerder verschenen boek Voor hetzelfde geld klimaatbestendig, waarin de traditi- onele herinrichting vergeleken is met drie klimaatbestendige varianten uit de praktijk.


Meer informatie: Via de website van de Hogeschool van Amsterdam kan het boek, als pdf, gratis worden gedownload.


Meer informatie: HydroLogic, Amersfoort, www.hydrologic.com


PlasticRoad met waterberging KWS, Wavin en Total zijn samen bezig een weg te ontwikke- len die is gemaakt van lichtgewicht elementen van gerecycled plastic. Het PlasticRoad-concept is al in 2015 geïntroduceerd door KWS en eind vorig jaar besloten de drie bedrijven om het samen verder te ontwikkelen. De ontwikkelaars verwach- ten plastic wegen te kunnen bouwen als duurzaam alternatief voor de traditionele asfaltwegen. De elementen hebben een holle constructie, die gebruikt kan worden als waterberging en als ruimte voor de doorvoer van kabels en leidingen.


De prefab elementen zijn makkelijk te transporteren, aan te leggen en te onderhouden. Omdat ze licht van gewicht zijn kunnen de elementen eenvoudig op een zandondergrond geplaatst worden. Het doel is een weg te creëren met een kleinere ecologische voetafdruk dan een traditionele weg. Op het moment dat de elementen het einde van hun levensduur bereiken, kunnen ze gerecycled worden. Dit draagt bij aan een circulaire economie en een schoner milieu.


Meer informatie: www.plasticroad.eu WATERFORUM JANUARI 2017 27


Stedelijk waterbeheer in control HydroLogic levert via HydroNET al meer dan honderd ge- meenten betrouwbare neerslaginformatie op basis van radar en regenmeters. Het HydroNET neerslagpakket biedt met overzichtelijke kaarten en grafi eken inzicht in de historische, actuele en verwachte neerslag. De Buiencheck-applicatie geeft informatie over wanneer een normbui is overschreden. Ook is het makkelijk om neerslagdata te exporteren naar Excel, uw rioleringsmodel of uw telemetriesysteem. De Hy- droNET wateroverlastscan geeft op basis van reeds beschik- bare data en tegen beperkte kosten snel inzicht in de be- langrijkste knelpunten en in de effectiviteit van maatregelen. Het HydroNET dashboard toont de wateroverlastscan, dee potentiële overlastlocaties en actuele neerslaginformatie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48