This page contains a Flash digital edition of a book.
Daktuin De Boel op woonflat (foto: Dakdokters)


Publieke participatie Waterbewust gedrag Attractiviteit water in de stad


Management en actieplannen


Drinkwater consumptie Klimaatrobuust bouwen


Beleid klimaatadaptatie


Scheiding riool- en hemelwater Groene ruimte


Lekkage waterdistributie Operationele kosten ratio Leeftijd riool Secondaire AWB


Tertiaire AWB Grondwater kwaliteit


Afval geproduceerd Afval gerecycled


Energie uit afval Aansluitingen drinkwater


Aansluitingen riool Drinkwater kwaliteit Nutriënten terugwinning Energie terugwinning Hergebruik zuiveringsslib Energie-efficiëntie AWB


Goed op orde - Plannen klimaatadaptatie - Waterbewustzijn bij burgers - Nutriënten terugwinning uit afvalwater Nog te verbeteren


Oude woonboten als kantoren op stadse vrijhaven De Ceuvel


- Kwaliteit oppervlaktewater - Verminderen van huishoudelijk afval Bron: City Blueprint


Kopenhagen geeft korting op rioolheffing als je een regenton in je tuin zet... Wij hebben in Amsterdam nog geen volledig gedifferentieerde rioolheffing, maar ik ben daar wel een voorstander van. Ik ben aan het kijken of we de rioolheffing kunnen laten afhangen van hoe je je huis en tuin hebt ingericht. Amsterdam heeft overigens nog maar sinds 1 januari de rioolheffing gekoppeld aan het watergebruik.


Zijn er projecten of een bepaalde aanpak in die andere twee steden uit dit drieluik waarop u jaloers op bent? Van Kopenhagen hebben we het analysemodel overgeno- men, een soort stresstestmodel van hoosbuien in de stad. Dit brengt zeer gedetailleerd in beeld wanneer er bij welke hoosbui problemen ontstaan. Rotterdam loopt voorop in het consequent gebruiken van materialen die nuttig zijn voor het absorptievermogen en het opvangen van regenwater.


Wat zijn de grootste uitdagingen voor Amsterdam? De eerste uitdaging is de klimaatbestendigheid van de stad te voltooien. We kunnen niet zoals Kopenhagen in een keer een miljard uitgeven. Maar in een periode van 50 jaar richt je alle straten wel een keer opnieuw in. In 2050 moet Amsterdam zo zijn ingericht dat een hoosbui geen schade meer veroorzaakt.


….en de tweede uitdaging? Die ligt bij onze rol in de delta-aanpak. Amsterdam ligt op een kwetsbare plek. We kunnen niet van vandaag op morgen de hele Watergraafsmeer of het Sloterdijkgebied en het Weste- lijk Havengebied waar allerlei telecominfrastructuur staat op- nieuw inrichten. Wat we wel kunnen doen, is de bedrijven bewust maken zodat ze bij een verhuizing of uitbreiding de juiste keuzes maken. Al is het maar dat ze de server niet in de kelder zetten.


U heeft het bij de uitdagingen voor Amsterdam niet over de waterkwaliteit. Terwijl die volgens de beoordeling van de City Blueprint wel verbetering behoeft.


Dat verbaast me eigenlijk. De stad is 741 jaar oud en ik durf te stellen dat het water nog nooit zo schoon is geweest. Het verbeteren van de waterkwaliteit heeft wat dat betreft niet mijn prioriteit. Mijn droom is dat we langs de Amstel een blau- we loper creëren, een grote promenade waar je aan het water kunt zitten of vanaf waar je kunt zwemmen in de Amstel. Dat betekent dat de woonbootbewoners bereid moeten zijn te verkassen. Daar gaan we het gesprek over aan.


Mooi droog in Amsterdam - Fietsparkeergarage Gustav Mahlerplein Ondergrondse berging van 3.000 fietsen en 750 m3 regenwater.


- Groenstrook Zuidas Woonwijk met opvallende erfafscheidingen die ook kunnen bergen.


- Amsterdam Rainproof


Overkoepelde aanpak gericht op het regenbestendig maken van de stad.


- Dakpark Orlyplein Voormalig busstation dat is omgevormd tot Dakpark voor openbaar gebruik.


- Buiksloterham & De Ceuvel Innovatieve proeftuin voor circulaire oplossingen zoals decentrale watervoorzieningen.


WATERFORUM JANUARI 2017


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48