This page contains a Flash digital edition of a book.
Heringericht Sankt Annae park (foto: Soeren Svendsen)


STEDELIJK WATERBEHEER


Klaar voor de grote wolkbreuk! KOPENHAGEN


“De wil om te investeren in wateroverlast is groter dan ooit”


Kopenhagen is tijdens twee opeenvolgende zomers door een extreme wolkbreuk getroffen. In juli 2011 viel er 150 millimeter in twee uur. In korte tijd stonden grote delen van de stad blank en vormde het water een bedreiging voor kritieke infrastructuur zoals het elektriciteitsnet, tunnels en ziekenhuizen. Een jaar later kwam de reactie van de stad: het Cloudburst management plan moet de stad bestendig maken tegen een extreme neerslag die zich eens in de 100 jaar kan voordoen.


Kopenhagen werd in 2011 opgeschrikt door een enorme wolkbreuk die leidde tot een ondergelopen stad en 7 miljard euro schade. Was dat wat stedelijk waterbeheer hoog op de agenda zette? De wolkbreuk verraste ons, maar we hadden al een analy- se gemaakt van de invloed van de klimaatverandering op onze stad. We waren juist aangekomen bij de vraag waar te


De stad is enthousiast met het plan aan de slag gegaan en besloot tegelijkertijd de stad mooier te maken. “Een investering van 1,3 miljard dollar in waterbeheer verstop je beter niet onder de grond”, verklaart Jakob Møller Nielsen, directeur


stadsontwikkeling Kopenhagen.


22 WATERFORUM NR 1


beginnen: bij de stijgende zeespiegel of de toename van hevige regenval. De wolkbreuk gaf ons het antwoord.


De kosten van het waterbeheerplan Cloudburst zijn ge- schat op 1,3 miljard euro, meer dan 2000 euro per inwoner. Jullie prijs voor drinkwater behoort met 6,33 euro per kuub tot de hoogste in Europa. Stuit dit niet op verzet? Nee, daarvoor is iedereen sinds 2011 te zeer doordrongen van de noodzaak. Al was het alleen al door de emotione- le schade: de verloren foto-albums en andere zaken waar mensen echt van houden. De wil om te investeren in water- veiligheid is groter dan ooit. Het plan is dan ook unaniem aangenomen in de gemeenteraad.


Waarom kiest Kopenhagen niet voor het uitbreiden van het rioleringsstelsel?


Als je zoveel investeert, is het zonde om dat allemaal onder de grond te stoppen. Ook de politiek wendt het liever zo aan dat iedereen er profi jt van heeft in de stedelijke omgeving. Je moet het ingenieursdeel integreren in de architectuur. Als je dat huwelijk tot stand brengt, dan creëer je iets echt geweldigs.


7,1 score City Blueprint


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48