This page contains a Flash digital edition of a book.
Groen dak Het Nest op hotel Casa (foto: Dakdokters)


STEDELIJK WATERBEHEER


“Met alleen grote projecten maak je de stad niet regenbestendig” Klaar voor de grote wolkbreuk!


AMSTERDAM


8,3 score City Blueprint


Drijven op een luchtbedje over straat. Beeldender dan op 28 juli 2014 kon de noodzaak voor klimaatbestendige maatregelen in Amsterdam niet worden. Het maakte burgerbeweging Amsterdam Rainproof die Amsterdammers aanzet om bij veranderingen aan daken, tuinen, straten en parken gelijk aandacht te besteden aan de regenbestendigheid tot een begrip.


Kort na uw aantreden als wethouder stond op 28 juli 2014 Amsterdam blank. Dat was schrikken? Zeker. Hoewel de wolkbreuk in Kopenhagen de wake up call was voor veel Europese steden, had het incident in 2014 voor ons natuurlijk veel meer impact. Als je daadwerkelijk ziet dat er roeiboten door een tunnel varen, maakt dat de gevol- gen van klimaatverandering heel tastbaar.


Het programma Amsterdam Rainp- roof liep toen al zo’n tien jaar. Veran- derde dit uw visie daarop? Ik werd me versneld bewust van het belang van het programma. Inmiddels is Rainproof echt een begrip in Amster- dam. De gedachte dat we de stad re- genbestendig moeten maken, zit ver - ankerd in alle nieuwbouw en herin-


“Iedereen moet een steentje bijdragen want met grote in- frastructurele projecten alleen krijg je de stad niet regenbe- stendig”, aldus waterwethou- der (D66) Udo Kock.


18 WATERFORUM NR 1


richtingsprojecten. Ook bij Amsterdammers zelf leeft het. Dat is ook het idee erachter: iedereen die betrokken is, draagt een steentje bij.


Een steentje bijdragen door een steentje uit de tuin te halen, bijvoorbeeld? Ja, precies. Je komt er niet met alleen maar grote infrastruc- turele ingrepen in Amsterdam. We hebben een paar grote, aansprekende infrastructurele projecten, zoals de enorme opvangbak bij het Mahlerplein waar 750.000 liter water in kan en het absorptiedak op de Old School. Maar daar red je het niet mee. Je zult ook de individuele Amsterdammers mee moeten krijgen.


Hoe kun je daarop sturen vanuit het stadhuis? Door niet alleen vanuit de ivoren toren over de daken te schreeuwen: u moet Rainproof werken! Maar door het met allerlei partners in de stad onder de aandacht van mensen te brengen. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met tuincentra en tuinarchitecten, zodat die hun klanten erop kunnen wijzen dat er ook Rainproof-alternatieven zijn voor de grindtegel.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48