This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBELEID


derlinge controverse. Aan de ene kant is het fi jn want je kunt snel door, maar voor zo’n belangrijk onderwerp als watervei- ligheid zou je eigenlijk meer politieke aandacht willen.”


Toch voorziet ze nog wel politieke discussies als de nieuwe normering verder wordt uitgewerkt. “Je kunt de water- veiligheid nu ook via de ruimtelijke kant uitwerken en dan speelt de vraag of de veiligheid als geheel nog voldoende is gewaarborgd. De dijken en duinen zijn aan het Rijk en de waterschappen, maar wat gebeurt er als de gemeente een woonwijk op een terp bouwt? Dat gaat zeker discussies los- maken”, voorspelt Schultz. “Discussies over verantwoorde- lijkheden en budgetten.”


Wateroverlast


De combinatie waterbouw, waterbeheer en ruimtelijke orde- ning heeft onder Schultz ook een vooraanstaande plek ge- kregen bij de bestrijding van wateroverlast. Daar zijn regionaal vooral de waterschappen en gemeenten aan zet, maar via het Deltaprogramma draagt ook het Rijk bij.


“Extreme neerslag, hitte zullen vaker voorkomen en hebben hun invloed op het watersysteem. Denk aan zoutintrusie en zoetwatertekorten. Met de aanpak van die gevolgen staan we nog aan het begin. Er is geld om te experimenteren. Dat maakt mensen enthousiast, maar langzaam moeten we naar de fase dat de aanpak gerichter wordt. De vraag dient zich aan wat we in 2020 en 2050 gerealiseerd willen hebben. Daar hoort geld bij.” Schultz ziet dit als een belangrijke uitdaging voor haar opvolger. “Het voorkomen van wateroverlast zal vooral ondergronds worden opgelost. Voor de wethouder is het rioolstelsel minder leuk om in te investeren dan een sporthal. Dat speelt ook bij een extra investering voor een waterberging onder een parkeergarage. Die parkeergarage wil de gemeente wel, maar wie betaalt de berging?”


De minister benadrukt dat de watersector zich nog onvol- doende realiseert hoe hittestress overal op doorwerkt. “We beseffen nog te weinig dat we vaker droog zullen komen te staan en dat de hitte een gevaar oplevert voor onze zoetwa- tervoorraad.”


De agenda voor haar opvolger, dat brengt het gesprek bij haar eigen toekomst. Weet ze al wat ze na de politiek gaat doen? “Nee, en daar ben ik ook blij mee. Ik kan me veel dingen voorstellen, maar ik wil mijn hoofd even leeg kunnen maken om straks rustig na te denken over wat ik leuk zou vinden.” Ze is zich bewust dat de vorming van een nieuw kabinet even op zich kan laten wachten en dat ze demissionair nog even door moet. “Ik hoop dat rond Prinsjesdag een nieuwe ploeg kan starten. Ik moet niet denken aan een Belgische situatie en dat ik twee jaar demissionair blijf zitten”.


Building back better Internationaal heeft Schultz vooral aandacht gevraagd om meer te doen aan het voorkomen van overstromingen, zoals we in Nederland doen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, om- dat in het buitenland bij natuurrampen het beginsel ‘building- back-better’ heel populair is. “We worden overal gezien als de experts gezien op het gebied van het voorkomen van overstromingen, maar we kunnen niet overal terecht met het Nederlandse idee van duinen en dijken. Soms zijn mangrovebossen een betere oplossing. Of kijk naar de Mekongdelta, daar is het veiligstellen van de rijstproductie een veel belangrijkere drijfveer om iets te doen, dan de overstromingen.”


WATERFORUM JANUARI 2017


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48