This page contains a Flash digital edition of a book.
książki dvd


25


jak dramatyczna opowieść Rulki Langer. Waydenfeld opisuje mniej znane zbrodnie wykonane na polskim społeczeństwie przez Stalina. Widziana oczami Stefana, który


skończył 14 lat w roku wybuchu wojny - opowieść zaczyna się relacją o aresztowaniu jego rodziny i zesłaniu do obozu pracy przymusowej na Syberii i ich drodze do wolności. Ojciec Stefana jest lekarzem, matka


naukowcem - co kwalifikuje ich do kategorii wrogów ludu w ramach komunistycznego reżimu Stalina. Za pomocą kłamstw i przemocy fizycznej są oni transportowani w brudnych i nieogrzewanych bydlęcych wagonach, niedożywieni i niemalże bez wody przez kilka tygodni, do zamrożonego pustkowia Syberii. Szacuje się, że w 20 miesięcznym


wojną szybko ustąpiły miejsca śmierci, terrorowi i chaosowi gdy stolica Polski znalazła się pod bezpośrednim i bezwzględnym atakiem z powietrza. Naloty były pierwszą formą ataku sił hitlerowskich wymierzonych przeciwko Warszawie. Surowy opis życia w mieście


podczas oblężenia i walka o przetrwanie z dnia na dzień są zarówno żywe i świeże dziś, jak i wtedy, gdy Rulka pisała książkę - prawie 70 lat temu. Książka Syrenka i Messerschmitt


została opublikowana w 1941 roku, zanim świadomość o nazistowskim koszmarze stały się znane i zanim miasto zostało całkowicie zniszczone przez siły Hitlera. Rulka Langer, syn Jerzy i córka Ania


w końcu przekroczyli Atlantyk, aby rozpocząć nowe życie, pozostawiając za sobą nie tylko zniszczone miasto, ale także matkę Rulki i brata, którzy z własnych powodów, nie chcieli opuścić Polski. Oblodzona Droga (Ice Road) Stefana Waydenfelda jest równie przerażająca,


okresie, od początku wojny do czasu hitlerowskiej inwazji na Zwiazek Radziecki ponad 1.7miliona Polaków zostało deportowanych do ZSRR. Osoby te otrzymały amnestię, gdy Hitler złamał traktat pokojowy ze Stalinem, ale dla wielu z nich życie nadal poddane było pod brutalny system antypolski. Po wielu miesiącach pracy


przymusowej, Stefan i jego rodzice są zwolnieni z obozu w Kvasha, gdzie temperatury w ciągu dnia czasami spadały do -50C. Tym razem podróż w bydlęcych


wagonach zabrała ich tysiące kilometrów na południe, gdzie nadal byli prześladowani przez Sowietów, nie tylko dlatego że są oni Żydami, ale dlatego, że są polskimi Żydami. Wuj Stefana, Adam, który był


oficerem w polskiej armii, również został aresztowany w pierwszych dniach okupacji sowieckiej i znalazł się wśród tysięcy zamordowanych przez Rosjan w Katyniu. Oba tytuły wydane zostały przez


Aquila Polonica, firmę specjalizująca się w publikacji polskich doświadczeń z okresu drugiej wojny światowej o wydarzeniach niezbyt znanych na Zachodzie. Więcej informacji można znaleźć pod www.aquilapolonica.com


Blitzkrieg


Siege: World War ii Begins: Original Film Footage of the Siege of Warsaw, September 1939 By Julien Bryan $16.95


AmerykAński fotoreporter Julien Bryan sfilmował


zniszczenia spowodowane przez blitzkrieg podczas kilku pierwszych tygodni wojny. Bryan przyjechał do Warszawy w tydzień po inwazji hitlerowskiej jako jedyny neutralny reporter. W tym czasie stany Zjednoczone były neutralne. 10-minutowy film Bryana, był nominowany do Oscara w 1940 roku i jest wzruszającym zapisem skutków wojny na bezbronnych Warszawiakach.


US photojournalist Julien Bryan recorded the


devastation caused by the blitzkrieg during the first few weeks of the war. Arriving in Warsaw just a


week after the Nazi invasion began, he was the only neutral reporter to remain in the city – America not having joined the war at that point. His 10-minute film, which was


nominated for an Academy Award in 1940, is a moving record of the personal impact of war on the helpless people of Warsaw.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33
Produced with Yudu - www.yudu.com