This page contains a Flash digital edition of a book.
11


© JAREK GASORIEK


All proceeds will be used towards material restoration of the Great Map and its promotion. No officials or members will be eligible for expenses (other than audited office consumables) or payments for labour. Całkowity dochód zostanie użyty na zakup materiałów do renowacji Wielkiej Mapy i jej promocji. Żaden urzędnik lub członek nie będzie upoważniony do wydatków (innych niż niezbędne, zatwierdzone wydatki biurowe) ani nie otrzyma wynagrodzenia za pracę.


Mapa Scotland Membership categories and subscriptions: Individual: £10 Tytuł


First name Imię


Family: £15


Address: Adres:


Phone: Telefon:


E-Mail


Please tick here if you are able to help with work parties or fundraising Prosimy o zaznaczenie w tym miejscu jeżeli możesz pomóc w pracach lub w zbiórce pieniędzy


Payment can be made by cheque to ‘Mapa Scotland’ or by Internet Banking (Lloyds Bank, Sort Code 30-71-84, Account Number 17186768, Mapa Scotland). If you pay by Internet Banking please remember to add your name as a reference so that we can identify payments. Płatności można dokonać czekiem na "Mapa Scotland" lub przez Bankowość elektroniczną (Lloyds Bank, Sort Code 30-71-84, Account Number 17186768, Mapa Scotland). Jeżeli płacisz


poprzez Internet prosimy pamiętać o podaniu swoich danych w tytule przelewu, abyśmy mogli zidentyfikować płatność. l Data protection: Mapa Scotland does not share your details with anyone else. The information you have supplied will only be used to keep you informed about Mapa Scotland’s work. l Ochrona danych osobowych: Mapa Scotland nie udostępnia Twoich danych nikomu innemu. Informacje, które po- dałeś będą użyte jedynie w celu informowania Cię o postępie prac nad Mapą


Please return this form to: Prosimy o zwrot tego formularza do:


Nigel Rose, Membership Secretary, 39 Fox Covert Avenue, Edinburgh EH12 6UH (Tel: 0131 334 7837) Voluntary group: £20


Surname Nazwisko


Public body: £50


Kategorie członkowskie i składka: Indywidualna: £10 Rodzinna: £15 Grupa wolontariuszy: £20 Urzędnik Publiczny: £50 Title


The campaign to restore General Maczek’s Great Polish Map of Scotland


Kampania na rzecz odnowy Wielkiej Polskiej Mapy Szkocji Generała Maczka


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33
Produced with Yudu - www.yudu.com