This page contains a Flash digital edition of a book.
Galerie I Muzea


17


Galleries, theatres,


websites: The Arches www.thearches.co.uk CCA www.cca-glasgow.com Collins Gallery www.strath.ac.uk/collinsgallery/ Glasgow Print Studio www.gpsart.co.uk Hunterian www.hunterian.gla.ac.uk Kalyani Gallery www.braewellgalleries.com The Lighthouse www.scottisharchitecture.com Sorcha Dallas www.sorchadallas.com Street Level Photoworks www.streetlevelphotoworks.org Tramway www.tramway.org Transmission Gallery www.transmissiongallery.org The Tron Theatre ww.tron.co.uk


n The above is far from being an exhaustive list of the galleries in Glasgow. Buy the fortnightly ‘List’ magazine for up-to-date information on what’s on in the city. Also look out for the free ‘artmag’ which focuses on the visual art scene throughout Scotland.


n Powyższa lista to tylko niewielka część galerii w Glasgow. Aby uzyskać aktualne informacje, o wydarzeniach w mieście, należy się zaopatrzyć w dwutygodnik "List". Informacje te można również znaleźć w bezpłatnym magazynie "Artmag", który skupia się na sztukach plastycznych w całej Szkocji.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33
Produced with Yudu - www.yudu.com