This page contains a Flash digital edition of a book.
10


scotsbarszcz tdelivered


o your door    


! "!# 


!  


" 


" !





 ## 


CLEANING work has begun in the


campaign to restore


a concrete map of Scotland which was created in the grounds of a Peeblesshire hotel by a team of Polish students in the 1970s. The map is a replica of one


used by Polish General Stanisław Maczek during the war when he led the Polish troops who helped defend the Scottish coast from invasion. It was designed by Kazimierz Trafas, the brother of the current Polish Consul General, Tomasz Trafas, who recently visited the map site at the Barony Castle Hotel, Eddlestone. Originally, the map


included flowing examples of all of Scotland’s major rivers and was painted and illuminated. Over the years it has fallen into disrepair and it is expected to cost around £50,000 to restore it. The campaign team will welcome new members to help carry out the voluntary work which


will be needed if the map is to be repaired within that budget. It is hoped that the project will qualify for grant funding from the Landfill Communities fund and Scottish Borders Council. Although clean-up work is


now under way, repair work cannot start under the grant funding has been secured. Campaign project


secretary Keith Burns said: “As far as we have been able to determine, this 3-D topographic landscape model is unique in the world for its size, outdoor setting and working hydraulics. Its restoration is a vitally important project at local, national and international level.” If you would like to join


the campaign to rescue this fascinating piece of Scottish- Polish history, complete the membership form on this page or visit the website at http://www.makers.org.uk/pla ce/Maczek where further information is available.


Rozpoczęto prace porządkowe w kampanii, która ma na celu przywrócenie betonowej mapy Szkocji, stworzonej na terenie hotelu Peeblesshire przez


for six issues


(UK ADDRESSES ONLY. POLISH AND OTHER OVERSEAS RATES AVAILABLE ON REQUEST)


Make sure you keep up to date with news, events and interviews


in Scottish Polonia by subscribing to Scotsbarszcz. We’ll post out each new issue to your home.


Call us on


0141 550 0400 or email us at


info@scotsbarszcz.com


Don’t forget, you can still access the digital version


of Scotsbarszcz completely free of charge from


www.scotsbarszcz.com


zespół polskich studentów w latach 70-tych. Jest to replika mapy używanej podczas wojny przez


Generała Stanisława Maczka, w czasie gdy dowodził on polskimi oddziałami pomagającymi bronić szkockiego wybrzeża przed inwazją. Dzieło zostało zaprojektowane przez Kazimierza Trafasa, brata obecnego Konsula Generalnego, Tomasza Trafasa, który odwiedził ostatnio teren Hotelu Zamku Baronii w Eddlestone, gdzie mapa się znajduje. Pierwotnie, mapa zawierała trasy wszystkich głównych rzek


Szkocji, którymi płynęła woda, była pomalowana i oświetlona. Przez lata projekt popadł w ruinę, a ustalony koszty naprawy wynosi obecnie około 50,000 funtów. Zespół naprawczy zaprasza każdego chętnego do nieodpłatnej pomocy, która jest niezbędna, jeśli mapa ma zostać naprawiona w ustalonym budżecie. Jest nadzieja, że projekt zakwalifikuje się do pomocy finansowej od "the Landfill Communities Fund" i "Scottish Borders Council". Pomimo, że prace oczyszczające się rozpoczęły, właściwa


praca naprawcza nie może się zacząć dopóki pomoc finansowa nie zostanie zagwarantowana. Sekretarz kampanii Keith Burns powiedział: "Jakkolwiek


jesteśmy w stanie to określić, ten trójwymiarowy, topograficzny model krajobrazu jest unikalny w skali światowej zarówno co do wielkości, umiejscowienia na terenie odkrytym i działającą hydrauliką. Jego odrestaurowanie jest niezwykle ważnym zadaniem w lokalnym, narodowym oraz międzynarodowym aspekcie.” Jeśli chciałbyś się dołączyć do kampanii ratującej ten


fascynujący kawałek szkocko-polskiej historii, wypełnij formularz członkowski na tej stronie, lub odwiedź stronę internetową http://www.makers.org.uk/place/Maczek, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje.


PAGE 4


PAGE 9


PAGE 10


PAGE 14


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33
Produced with Yudu - www.yudu.com