This page contains a Flash digital edition of a book.
wywiad


19


Laureatka kilku nagród, Polsko-Kanadyjska pisarka mówi o emigracji, swojej twórczosci oraz o Szkockiej nauczycielce jȩzyka angielskiego


SCOTSBARSZCZ: Jak trafiła Pani doKanady? EVA STACHNIAK:W 1981ym roku, tuż przed zduszeniem Solidarności, otrzymałam stypendium na studia w Kanadzie. Przed wyjazdem byłam wykładowcą jȩzyka angielskiego na wydziale anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W Kanadzie pracȩ doktorską rozpoczȩłam jako studentka uniwersytetu McGill w Montrealu. SCOTSBARSZCZ: Czym różniło się życie w Montrealu od tego w Polsce? Czy łatwo przyszło Pani dostosować siȩ do nowego trybu życia? EVA STACHNIAK:W 1981-ym roku nad życiem codziennym w Polsce dominowała niepewność polityczna i powszechna obawa przed rosyjską inwazją. W porównaniu z tym, Kanada okazała siȩ spokojnym, dostatnim i bardzo przyjaznym krajem dla nowego przybysza. SCOTSBARSZCZ: Czȩsto mówi się, że ludzie czują się bliżej ojczyzny, gdy znajdą się na emigracji. Czy kiedykolwiek tȩskniła Pani za życiem we Wrocławiu? EVA STACHNIAK:Mieszkając w Montrealu doceniłam w pełni znaczenie Wrocławia. Z punktu widzenia emigranta, moje miasto rodzinne nabrało dla mnie nowej perspektywy związanej ze złożoną historią miasta: niemieckiej przeszłości i polskiej teraźniejszości. Do dnia dzisiejszego bardzo lubiȩ wracać do Wrocławia i obserwować rozwój i rosnącą pewność siebie miasta. SCOTSBARSZCZ: Pisze Pani swoje powieści w jȩzyku angielskim, a nie polskim. Dlaczego? EVA STACHNIAK: Zaczȩłam pisać w Kanadzie. Moja pierwsza powieść “Konieczne Kłamstwa” (Necessary Lies) była odpowiedzią na pytanie kierowane do każdego emigranta: “Skąd jesteś?”. Ponieważ pytanie


zadawane było w jȩzyku


angielskim, odpowiadałam w tym samym jȩzyku. Moja twórczość opiewa epizody


z historii Polski, która w dużym stopniu jest nieznana poza granicami kraju. Powieść “Tańcząc z Królami” (Dancing with Kings) usytuowana w 18-tym wieku, jest oparta na życiu piȩknej Greczynki która wyszła za mąż za polskiego hrabiego. Owa kobieta była inspiracją dla kreacji wspaniałego ogrodu. “Dysonans” (Dissonance) opowiada o życiu 19-to wiecznej polskiej emigracji osiadłej we Francji. SCOTSBARSZCZ: Czy są aspekty życia w Polsce, których brak odczuwa Pani zagranicą? EVA STACHNIAK: Rodzina i przyjaciele. Niemniej, dziȩki współczesnej technologii i zmianom politycznym, nie czujȩ siȩ odciȩta od Polski. Moje powieści są drukowane w Polsce. Poza tym, dość czȩsto tam podróżujȩ. SCOTSBARSZCZ: Pewien Polak, obecnie osiadły w Edynburgu, powiedział mi, że jego zdaniem Polaków i Szkotów łączy pogodna natura obu narodowości. Jakie są Pani wrażenia o Szkocji i Szkotach? EVA STACHNIAK: Historia Polaków i Szkotów postawiła obie nacje w obliczu potȩżnego sąsiada. Obie nacje straciły niezależność polityczną, lecz nigdy swej tożsamości kulturalnej. Podczas mojej ostatniej wizyty w Szkocji byłam oczarowana życzliwością okazywaną obcokrajowcom jak i surowym piȩknem tej ziemi. Mam nadziejȩ, że uda mi siȩ tu wrócić. SCOTSBARSZCZ: Proszȩ powiedzieć nam w jaki sposób nauczyła siȩ Pani jȩzyka angielskiego? EVA STACHNIAK:Moja matka znalazła wspaniałą nauczycielkȩ w osobie Szkotki, Pani David, która wyszła za mąż za polskiego pilota. Po wojnie, oboje zamieszkali we Wrocławiu. Pani David nie miała cierpliwości do ćwiczeń gramatycznych, za to opowiadała mi o życiu w Szkocji i emigracji do komunistycznej Polski. Była to, rzecz jasna, niełatwa decyzja. W ten oto sposób wchłonȩłam jȩzyk angielski, poprzez jej opowieści. Cóż to za wspaniały sposób nauki jȩzyka. SCOTSBARSZCZ: Czy pracuje Pani obecnie nad nową książką? Jeśli tak - czy może Pani nam coś na ten temat powiedzieć? EVA STACHNIAK:Właśnie skończyłam pracȩ nad nową powieścią sytuowaną w Pałacu Zimowym, która oparta jest na życiu Katarzyny Wielkiej.


n Necessary Lies ebook: http://www.chapters.indigo.ca/books/


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33
Produced with Yudu - www.yudu.com