search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 07-08.2017


αφιέρωμα ECOS E-Invoicing:


Το μέλλον τής ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τη SoftOne


Γιατί να σας προβληματίζει και να σας αγχώνει η διαδικασία τιμολόγησης της επιχείρησής σας; Ξενοιάστε. Γλιτώστε χρόνο και χρήμα με τη βοήθεια της SoftOne και της νέας της cloud υπηρεσίας ECOS E-Invoicing. Μπορεί ο ρυθμός υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ευρώπη να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, ωστόσο πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν ακόμη να αντιληφθούν τη δυναμική της. Με τη λύση ECOS E-Invoicing, η έκδοση παραστατικών μετατρέπεται σε μια εύκολη, αυτοματοποιημένη και αποδοτική διαδικασία. Η αποστολή των εκδιδόμενων τιμολογίων προς τους πελάτες σας είναι μόλις ένα κλικ μακριά και μάλιστα, γίνεται απευθείας από το εμπορικό λογισμικό ή το σύστημα τιμολόγησης της επι- χείρησής σας, όποιο κι αν είναι αυτό. Η συγκεκριμένη λύση διατίθεται με τη μορφή Software as a Service (SaaS) και αξιοποιεί τις υποδομές της πλατφόρμας Microsoft Azure, απαλλάσσοντάς σας από κάθε εργασία εκτύ- πωσης, αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης και αποστολής έντυπων τιμολογίων. Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας ECOS E- Invoicing είναι πολλαπλά και η επιχείρηση τα αντιλαμβάνεται από την πρώτη κιόλας ημέρα.


80% οικονομία Τα χάρτινα παραστατικά εκτυπώνονται και απο- στέλλονται ταχυδρομικώς ή με courier. Τα έξο- δα από αυτή τη διαδικασία είναι προφανή, όπως επίσης και οι πιθανότητες λαθών. Με το ECOS E-Invoicing τα λάθη ελαχιστοποιούνται, καθώς υπάρχει διασύνδεση της υπηρεσίας με το ERP όπου και εκδίδεται το παραστατικό. Παράλληλα, τα κόστη εκτύπωσης και αποστολής μηδενίζο- νται, ενώ η πληρωμή των τιμολογίων γίνεται πιο γρήγορα αφού τα ηλεκτρονικά παραστατικά φτάνουν σχεδόν στιγμιαία στους πελάτες σας. Ο πελάτης δεν έχει παρά να κάνει κλικ σε ένα σχετικό link για να συνδεθεί στο web portal της υπηρεσίας και να παραλάβει το παραστατικό στην επιθυμητή μορφή αρχείου (PDF ή δομημέ- νων δεδομένων) ή να το εκτυπώσει. Την ίδια στιγμή, εσείς γνωρίζετε εάν ο πελάτης σας έχει λάβει γνώση, σχολιάσει, αμφισβητήσει ή αποδεχθεί το σχετικό παραστατικό.


26 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση


Πρόσβαση από παντού


Οι cloud υπηρεσίες έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι προσβάσιμες από παντού. Αυτό σημαίνει αύξηση παραγωγικότητας και μείωση χρόνου διεκπεραίωσης κρίσιμων ενεργειών. Η λύση ECOS E-Invoicing σας δίνει πρόσβαση -σε πραγματικό χρόνο- σε όλα τα παραστατικά που έχετε στείλει στους πελάτες σας, από όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το laptop, το tablet ή το smartphone σας.


Ποτέ ξανά «χαμένα» τιμολόγια Όλα τα παραστατικά που αποστέλλονται μέσω του ECOS E-Invoicing, αρχειοθετούνται αυτό- ματα στο cloud για συνολικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους, ή και για περισσότερο, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αυτό συνεπάγεται εύκολη και γρήγορη ανα- ζήτηση οποιουδήποτε τιμολογίου ή ακόμη και ομάδας τιμολογίων, όσο παλιό κι αν είναι.


Πιστοποίηση και υψηλή προστιθέμενη αξία Με ισχυρά χαρακτηριστικά, η λύση ECOS E-Invoicing διασφαλίζει απόλυτα τη συμμόρ- φωση της επιχείρησης-εκδότη με τα ΕΛΠ. Παράλληλα, παρέχει χρήσιμες λειτουργίες και πρόσθετες δυνατότητες όπως η επισύναψη συνοδευτικών αρχείων σε κάθε παραστατικό, η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε κάθε αποστολή,


η μεταφόρτωση παλαιότερων έντυπων παραστατικών κα.


Νέες Cloud υπηρεσίες ECOS από τη SoftOne: Μειώστε το κόστος και το χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων καθημερινών εργασιών Το ECOS E-Invoicing που περιγράψαμε, είναι μέρος της σειράς cloud υπηρεσιών ECOS. Πρόκειται για μια σειρά λύσεων αυτοματο- ποίησης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν κάθε επιχείρηση να απλοποιήσει τις διαδικασίες συνεργασίας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συ- νεργάτες της.


Ενσωματώνει τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολό- γησης ECOS E-Invoicing, ανταλλαγής ηλεκτρο- νικών δεδομένων ECOS EDI και δημιουργίας και αποστολής αναλυτικών ηλεκτρονικών λο- γαριασμών ECOS E-Statement.


Οι cloud υπηρεσίες ECOS λειτουργούν αποτελε- σματικά με οποιοδήποτε business software ή/ και σύστημα τιμολόγησης της αγοράς, παρέχο- ντας εύκολη και γρήγορη υλοποίηση, εξαιρετικά χαμηλή αρχική επένδυση και ταχύτατο ROI.


PUBLI


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32