search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 07-08.2017


Mobile workstations 10. Αποτελεσματική συνεργασία


Η συνεργασία γίνεται ολοένα και σημαντικότερη συν τω χρόνω, καθώς οι επιχειρήσεις συνει- δητοποιούν πως η δυνατότητα ενσωμάτωσης των επιμέρους έχει πληρέστερο αποτέλεσμα και ακόμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Η διαδικασία συνεργασίας έχει τη μορφή «πληροφόρηση και α- νταπόκριση», οπότε όσο ταχύτερα ανταποκριθούν τα μέλη της ομάδας τόσο πιο γρήγορα θα ολοκλη- ρωθεί το project. Στη λογική αυτή, οι mobile χρή- στες θα καταναλώσουν περισσότερο χρόνο στις εργασιακές τους δραστηριότητες, με αποτέλεσμα μικρότερες καθυστερήσεις ανταπόκρισης στις α- νάγκες συνεργασίας. Ταχύτερος διαμοιρασμός και επεξεργασία πληροφοριών συνεπάγεται εξορθο- λογισμό της διεργασίας συνεργασίας, με αποτέλε- σμα την ταχύτερη ολοκλήρωση των projects.


Σε ποιους απευθύνονται;


Ποιοι είναι όμως τελικά εκείνοι οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη τα συστήματα mobile workstations, οι οποίοι επωφελούνται


από την ισχύ και τα προαναφερθέντα πλεονεκτή- ματά τους, ώστε το κανάλι των συνεργατών να τους προσεγγίσει; • Σχεδιασμός και προσομοίωση: Προγράμματα Mechanical Computer Aided Design (MCAD), Computer Aided Engineering (CAE) και Electronics Computer Aided Design (ECAD), στους κλάδους αυτοκινητοβιομηχανιών, αερο- ναυτικής, αλλά και βιομηχανικού σχεδιασμού για την παραγωγή πρωτοτύπων.


• Περιπτώσεις «power office»: Πρόκειται για επιχειρήσεις που εκτελούν καθημερινά απαι- τητικές εργασίες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνο- νται ο σχεδιασμός Web, γραφικών και βίντεο (με προγράμματα όπως τα Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premier), η διαχείρι- ση μεγάλων βάσεων δεδομένων και φύλλων εργασιών, αλλά και εκεί που απαιτείται υψηλός βαθμός συνεργασίας με εταιρείες engineering (software γραφικών ή διαχείρισης βάσης δεδο- μένων).


• Ψυχαγωγία και Digital Content Creation (DCC): Για χρήση σε μη γραμμική επεξεργασία βίντεο, rendering, animation και γραφιστικές τέχνες.


focus on


• Οικονομικού τύπου εφαρμογές: Υποστήριξη πολλαπλών οθονών, ώστε να είναι διαθέσιμη η μέγιστη ποσότητα πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας για την επιχείρηση τη συνεχή επαφή με τις αγορές.


• Αρχιτεκτονική, μηχανική και κατασκευές: Ο σχεδιασμός των projects στους κλάδους αυ- τούς συνήθως πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξειδικευμένων workstations. Έτσι, οι πελάτες αλλά και οι μηχανικοί θα μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους το αποτέλεσμα προτού προχωρή- σουν σε εργασίες, χάρη στο φωτο-ρεαλιστικό rendering.


Οι συνεργάτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι πελάτες αυτών των κατηγοριών απαιτούν επαγ- γελματικές λύσεις γραφικών, ικανοποιητική πο- σότητα μνήμης, αλλά και χωρητικότητας δίσκων, ταυτόχρονα με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό αξιοπιστίας, κάτι που τα mobile workstations προσφέρουν. Επιπρόσθετα, οι χρήστες των συ- στημάτων αυτών απαιτούν τη βέλτιστη υποστή- ριξη και expertise τόσο από τα ΙΤ τμήματά τους, όσο και από τον vendor του εξοπλισμού και των


Άρθρο εκ μέρους της HP


HP ZBook Studio G3: Ασύλληπτη απόδοση σε μέγεθος notebook


Εάν ψάχνετε για ένα notebook με επεξεργαστική ι- σχύ επιπέδου workstation μην πάτε μακριά. Η HP με τη θρυλική σειρά Z προσφέρει υψηλές επιδόσεις και αξιοπιστία, ενσωματώνοντας τις νεότερες καινοτομί- ες και τις κορυφαίες τεχνολογίες του χώρου. Η σειρά αποτελείται από πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνουν από desktop και all-in-one, μέχρι notebooks και mini PCs.


Εντυπωσιακή σχεδίαση & αξιοπιστία Το HP ZBook Studio G3 είναι ένα πανίσχυρο φορητό workstation το οποίο συνδυάζει τη σχεδίαση με τις επιδόσεις.


Χρησιμοποιώντας υλικά όπως αλουμίνιο και μα- γνήσιο, το HP ZBook Studio G3 είναι ανθεκτικό και στιβαρό, ενώ δεν κάνει κανέναν συμβιβασμό σε ότι αφορά το hardware περιλαμβάνοντας στο εσωτερικό του την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Το πληκτρολόγιο του G3 είναι αδιάβροχο, ενώ ολό- κληρος ο υπολογιστής αντέχει σε καταπονήσεις και σκληρή χρήση. Πρόκειται για ένα αξιόπιστο σύνολο που έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να μπορεί να αντα- πεξέλθει στις στρατιωτικές δοκιμές MIL-STD 810G για να αντέχει σε πτώσεις, υπερβολικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, σε βροχή και σε σκόνη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδια η HP δοκιμάζει τα


συγκεκριμένα μηχανήματα για 120.000 ώρες. Ένα πανίσχυρο σύνολο


Με επιλογές επεξεργαστή Intel Core i7 και Intel Xeon, μνήμη έως 32GB, αποθηκευτικό χώρο έως 2TB PCIe SSD, το HP ZBook Studio G3 είναι ένα από τα πιο ισχυρά laptops που κυκλοφορούν στην αγορά. Η επαγγελματική κάρτα γραφικών Nvidia Quadro θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους δημιουρ- γούς περιεχομένου (γραφίστες, 3D animators, σχε- διαστές κ.λπ), ενώ σε ότι αφορά τον ήχο το σύστημα διαθέτει, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το υποσύστημα ήχου έχει υλοποιηθεί από την Bang & Olufsen, διαθέτοντας όχι μόνο ισχυρά και ποιοτικά μεγάφωνα, αλλά και συνοδευτικό λογισμικό για ρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.


Απόλυτη ασφάλεια


Ένα business μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει και προηγμένα συστήματα προστασίας. Με το HP ZBook Studio G3 μπορείτε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, καθώς ενσωματώνει μια σειρά από τεχνολογίες προστασίας, όπως ενσωματωμένη συσκευή ανά- γνωσης έξυπνων καρτών, ξεχωριστό ενσωματω- μένο chip ασφαλείας TPM 1.2/2.0 με πιστοποίηση


Common Criteria EAL4+ Augmented, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, υποστήριξη για Intel AT, αι- σθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων HP (προαιρε- τικά), ενώ ο χρήστης μπορεί μέσω BIOS να ρυθμίσει μια σειρά από παραμέτρους ασφαλείας.


Ένα mobile workstation δεν είναι κατ’ ανάγκη ένα μηχάνημα που θα κάθεται όλη την ώρα σε κάποιο γραφείο. Η HP επενδύει ιδιαίτερα σε αυτό, σχεδιά- ζοντας και κατασκευάζοντας πανίσχυρα, αλλά ταυτό- χρονα λεπτά και ελαφριά business laptops. Με βάρος μόλις 1,99 kg και πάχος 18 χιλιοστά το HP ZBook Studio G3 είναι εύκολα μεταφέρσιμο και έτοι- μο να ανταποκριθεί σε κάθε χρήση και απαίτηση.


19


PUBLI


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32