search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Céim 6 Táillí a íoc


D’fonn a bheith cláraithe mar mhac léinn, ní mór duit na táillí cuí a íoc. Chun tuilleadh a fáil amach faoi na táillí is gá duit a íoc, Cliceáil anseo


Tabharfaidh na 6 cheist a chuirfear ort ag an gcéim seo eolas duit maidir le méid na dtáillí a bheidh le híoc agat.


Mura bhfuil tú in ann dul thar an gcéim seo, gheobhaidh tú treoir faoi dul i dteagmháil le hOifig na dTáillí.


Agus freagra tugtha agat ar na ceisteanna go léir, déanfar do chuid táillí a ríomh bunaithe ar do chuid freagraí. Seo na táillí is gá duit a íoc ar líne nó le gíoró bainc. Má thug tú ‘Yes’ mar freagra ar an gCeist faoi mhaoiniú SUSI, ní mór duit SUSI a roghnú ón roghchlár anuas agus d’uimhir SUSI a chur isteach san formáid WXXXXXXXXXXXX.


Roghnaigh 'Íoc Anois' chun do chuid táillí a íoc. Osclófar leathanach sláníocaíochta agus féadfaidh tú sonraí do chárta creidmheasa/dochair a chur isteach. Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fáil


Meastachán ar an Táille


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17