search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Cad ba cheart a dhéanamh anois? Ceartaigh do Phróifíl:


1


Nuashonraigh an seoladh a bheidh agat i rith an téarma Cá mbeidh tú ag fanacht i nGaillimh i rith na bliana?


COURSES Profile


FINANCE PROFILE PRINT LOGOUT Personal Information


Athraigh do ríomhphost pearsanta Seol do sheoladh ríomhphoist nua nó athrú ar do sheoladh ríomhphoist chuig reghelp@nuigalway.ie e.g.


Name: Joan Blogs ID NUMBER: 18XXXXXX DATE OF BIRTH: GENDER: FEMALE


Upload Photo Home Address


ADDRESS: - PHONE NUMBER: MOBILE NUMBER: EMAIL ADDRESS:


Team Address


ADDRESS: - PHONE NUMBER: MOBILE NUMBER: EMAIL ADDRESS:


Edit


Uaslódáil grianghraf Mura bhfuil sé déanta agat go dtí seo


Éirchód Seol d’Éirchód ar rphost chuig reghelp@nuigalway.ie mura bhfuil sé le feiceáil le do sheoladh baile.


Cuir isteach d’uimhir theagmhála phearsanta 08x 12345667


Cuir isteach d’uimhir SUSI (más cuí) WXXXXXXXXXXXX


An dteastaíonn tuilleadh cabhrach uait? reghelp@nuigalway.ie nó glaoigh ar 091 493999


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17