search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Cad ba cheart a dhéanamh anois? 2 Do Mhodúil a Roghnú 1 2


Sula roghnaíonn tú do mhodúil: - Téigh chuig an seisiún eolais faoi mhodúil le linn na seachtaine eolais


- Léigh aon ábhar faoin gcúrsa atá ar fáil - Cliceáil anseo chun bileog eolais a fáil faoi conas do churaclam céad bhliana a chur le chéile.


Do mhodúil a roghnú: Cliceáil ar ‘SELECT SUBJECT/MODULES’ ar leathanach do chúrsa. Féach ar an bhfíseán maidir le modúil a chur leis/a scriosadh


3 Roghnaigh do mhodúil


Do mhodúil a dhearbhú: Agus na modúil roghnaithe agat tá sé an-tábhachtach ‘Confirm’ a bhrú agus leanúint ar aghaidh go ‘Finish’


Rochtain ar Blackboard: Nuair a bheidh na modúil roghnaithe agat, beidh rochtain agat orthu 24 uair a chloig ina dhiaidh sin ar Blackboard. Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais faoi Blackboard a fáil.


3 Do Chuntas Campais a chur ag obair - CASS (cuntas TF)


A luaithe is a bheidh tú cláraithe, ba cheart duit do Chuntas Campais (CASS) a chur ag obair láithreach. Tá an chéim seo an-tábhachtach.


NÍ MÓR duit do phasfocal a athrú chun do chuntas a dhaingniú. Caithfidh do phasfocal a bheith alfa-uimhriúil, 8 gcarachtar ar a laghad, agus caithfidh cás uachtair, cás íochtair agus saincharachtar a bheith ann, e.g. Farra12ige&.


Cliceáil anseo chun do Chuntas Campais a chur ag obair


Ní féidir leat logáil isteach? Ar díchumasaíodh do chuntas? An bhfuil cabhair ag teastáil uait?


Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais faoi na seirbhísí TF atá ar fáil in OÉ Gaillimh a fáil.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17