search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Céim 7


Líon an Suirbhé um Chothroime Rochtaine an ÚAO


Iarrann an ÚAO (an tÚdaras um Ard-Oideachas) orainn suirbhé a chur ar mhic léinn thar a gceann chun eolas a bhailiú faoina gcúlra sóisialta, eacnamaíochta agus cultúrtha nuair a chláraíonn siad.


Tá an suirbhé faoi rún agus seoltar na freagraí ar ais chuig an ÚAO gan ainm ná seoladh. Féach htp://hea.ie/ chun tuilleadh eolais a fáil. Lean ar aghaidh agus líon suirbhé an ÚAO ar líne anois.


Conas an clárú a chríochnú Agus an suirbhé déanta agat cliceáil ar an gcnaipe ‘Finish’


Tabharfar ar ais chuig an leathanach ‘Courses’ thú


Beidh do stádas athraithe anois ó ‘Pre-registered’ go ‘Registered’


COMHGHAIRDEAS! Is mac léinn cláraithe de chuid OÉ Gaillimh anois tú.


An dteastaíonn ráiteas uait a chruthaíonn go bhfuil tú cláraithe? A luaithe is a bheidh tú cláraithe, is féidir cruthúnas go bhfuil tú cláraithe a phriontáil amach ach cliceáil ar an gcnaipe ‘Proof of registration’ ar an leathanach ‘Courses’. Tá an nasc céanna le fáil faoin táb Profile ag barr an leathanaigh. Is féidir do chruthúnas go bhfuil tú cláraithe a phriontáil amach ag na bothanna féinseirbhíse ag Deasc Eolais na Mac Léinn (SID) cliceáil anseo


An dteastaíonn tuilleadh cabhrach uait? r: reghelp@nuigalway.ie nó t: 091 493999


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17