search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Céim 1


Logáil isteach chun clárú


Mic léinn neamh - AE


Username Password


REGISTER


Téigh chuig Tairseach Chlárúcháin OÉ Gaillimh ag www.nuigalway.ie/reg


Cliceáil ar an gcnaipe ‘Click here to Register’


Mic léinn AE


Mic léinn neamh - AE amháin Ní mór duit dul i dteagmháil le hOifig na dTáillí sula gcláraíonn tú. Socraigh cúrsaí táillí agus ansin is féidir leat clárú AR LÍNE. Tuilleadh eolais anseo.


Teastóidh na nithe seo a leanas ó gach Mac Léinn:


D’uimhir CAO, a bheidh mar ‘ainm úsáideora’ agat (d’uimhir aitheantais mic léinn OÉ Gaillimh as seo amach)


‘Pasfocal’ ar ionann é agus ‘galwayllmm’, is é sin an focal ‘galway’ (‘g’ beag) agus dáta agus mí do bhreithe. E.g. ‘galway2101’


Sa chás gur freastail tú ar OÉ Gaillimh roimhe seo, ní mór duit an tseanuimhir aitheantais mic léinn OÉ Gaillimh a bhí agat roimhe seo a úsáid.


Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fáil.


An bhfuil fadhb agat logáil isteach?


r: reghelp@nuigalway.ie nó t: 091 493999


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17