search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Gluais (ar lean) Sonraí teagmhála i gcás éigeandála


Tabhair ainm agus uimhir theileafóin duine a bhféadfaimis teagmháil a dhéanamh leis nó léi i gcás éigeandála.


Táillí


Caithfear gach ceist faoi Tháillí a sheoladh chuig Oifig na dTáillí a bhfuil a gcuid sonraí le fáil anseo.


Seoladh le linn an Téarma:


Is féidir do sheoladh le linn an téarma (an áit a mbeidh tú ag fanacht i nGaillimh) a leasú faoin táb Profile.


Rphost pearsanta agus Fón Póca


Bí cinnte go gcuireann tú do sheoladh rphoist pearsanta agus uimhir d’fón póca le do Phróifíl.


Uimhir SUSI (más cuí)


Is é SUSI an t-údarás dámhachtana atá anois ann do mhic léinn nua ar mian leo iarratas a dhéanamh ar dheontas. Tosaíonn uimhir thagartha SUSI le W agus bíonn 12 uimhir ina dhiaidh sin.


Cód an Chúrsa


Úsáideann tú cód CAO an chúrsa agus tú ag déileáil leis an Oifig Iontrála, ach úsáidfidh tú cód an chúrsa agus tú ag déileáil leis an Oifig Clárúcháin mar shampla; 1BA1 (Baitsiléir sna Dána). Tuilleadh eolais anseo.


Cad atá i gceist le mo Chuntas Campais? - CASS (Cuntas TF)?


Uimhir aitheantais ar leith (d'uimhir CAO, nó d’uimhir Mic Léinn anois) agus pasfocal ar leith atá i gceist le dintiúirí do Chuntais Campais (Cuntas TF). Tugann na dintiúirí seo rochtain ar na nithe seo a leanas duit: Ríomhlanna, WiFi, Microsoſt Office 365 (Rphost, Word, Excel, OneDrive), Blackboard, Córais na Leabharlainne, Clárú Féinseirbhíse, MyCampus, Socrúchán Oibre, Amchláir Scrúduithe, Torthaí Scrúduithe Chun do Chuntas Campais a chur ag obair, cliceáil anseo.Cliceáil anseo le heolas a fáil faoi na seirbhísí TF atá ar fáil in OÉ Gaillimh.


Dearmad déanta agat ar do Phasfocal?


Má chuir tú do chuntas ag obair cheana ach má tá dearmad déanta agat ar do phasfocal - cliceáil ar CASSchun tuilleadh eolais a fáil. Déan teagmháil le Deasc Eolais na Leabharlainne agus TFmá bhíonn aon deacracht agat.


Teideal an Chúrsa


Seo samplaí de theidil chúrsaí: Baitsiléir sna Dána nó Baitsiléir san Eolaíocht etc.


Cúrsa TLC TLC100 - Is áis scileanna acadúla an tIonad Foghlama ar Blackboard a ndéantar gach mac léinn chéad bhliana a chlárú air go huathoibríoch. Baineann sé leis an Ionad Scileanna Acadúla.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17