search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 12.2017


editorial


Πάει ο παλιός ο χρόνος…


έφτασε, αλλά αναπτυσσόμαστε.


Περίεργη γιατί η αγορά δεν κινείται, αλλά τα νούμερα πάνε καλά.


Μ Τι να πω…


Ίσως η αλήθεια να είναι κάπου ανάμεσα. Ίσως να έχω βαρεθεί να ακούω τις γνωστές μίρλες και πλέον να μην δίνω βάση. Ίσως να ακούγονται πολλά ψέματα (είτε προς τη θετική, είτε προς την αρνητική μεριά). Τι να πω…


Επειδή όμως, κάτι πρέπει να πω (πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε!), θα προσπαθήσω να περιγράψω το πως είδα προσωπικά τη χρονιά που πέρασε, και τι είδους προσδοκίες, έχω για τη νέα χρονιά.


Σε ό,τι αφορά το 2017, θα έλεγα ότι ήταν μία καλή χρονιά, όχι απλά για τη Social Handlers (εκεί θα την έλεγα εξαιρετική), αλλά συνολικότερα. Καλή, διότι αφενός είχαμε μία μικρή βελτίωση στους περισσότερους δείκτες, αφετέρου διότι εγκαταστάθηκε καλύτερα ένα κλίμα σταθερότητας. Δεν υπήρχαν εκλογές, δημοψηφίσματα, δραματικά Euro(working)groups και όλα τα συναφή, με αποτέλεσμα η αγορά να δουλεύει μεν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πριν 10 χρόνια για παράδειγμα, αλλά τουλάχιστον να γνωρίζει ποια είναι αυτά τα επίπεδα και να μπορεί να σχεδιάζει με γνώμονα εξαμήνου.


Με λίγα λόγια, θα έλεγα ότι η χρονιά ήταν καλή, κυρίως γιατί δεν ήταν… κακή :-)


75 95 100


75 95 100


0 5 25


0 5 25


Óôçí Ðñþôç ÔåôñÜäá Ðáñáãùãþí UPS, PDU & Inverter ôïõ ÐëáíÞôç.


20+ ÷ñüíéá äéåèíÞ ðáñïõóßá ìå äßêôõï ðïõ áñéèìåß ôéò 100+ ÷þñåò.


10+ ÷ñüíéá ðáñïõóßá óôç ÅëëÜäá. 200+ ÐáôÝíôåò Åõñåóéôå÷íßáò óå ôïìåßò Ôå÷íïëïãßáò êáé Ó÷åäßïõ.


www.cyberpower.com


CyberPower 215 x 50 mm Channel Partners AD - 17 Mar 2017 Friday, March 17, 2017 12:18:36


Âñåßôå ìáò óå üëç ôçí ÅëëÜäá áðü ôá äßêôõá ðùëÞóåùí ôùí: Oktabit AE (www.oktabit.gr), Westnet AE (www.mywestnet.com) Ðáíåëëáäéêü Service áðü ôçí Power Sales AE (www.powersales.gr)


Μέχρι στιγμής, όλο το budgeting κινείται αυξητικά, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μία περίοδο που είχαμε συνηθίσει μειώσεις έως και 40% κάθε χρόνο. Αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, ενώ είναι βέβαιο πως για ένα αρχικό διάστημα (υπολογίζω τουλάχιστον ένα τρίμηνο), θα υπάρχει μία κεκτημένη ταχύτητα και μία θετική διάθεση, που ίσως από μόνη της να εκπληρώσει την πρόβλεψη για βελτίωση, ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία.


Παράλληλα, το 2018 θα είναι και η χρονιά που θα δούμε τα αποτελέσματα των τεράστιων αλλαγών που συνετελέσθησαν (κυρίως σε πολυεθνικό επίπεδο) κατά τη διάρκεια του 2017. Μεγάλοι οργανισμοί όπως η Microsoft και η Lenovo (αλλά όχι μόνο), έχουν ανακατέψει την τράπουλα και πορεύονται πλέον με νέες προοπτικές και διαφορετική δομή. Το στοίχημα φυσικά είναι μεγάλο, και το 2018 θα είναι το έτος κατά το οποίο θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα, αλλά και οι πρώτες προσαρμογές.


Σε ό,τι αφορά τη Social Handlers (αυτοί είμαστε εμείς!), το Tech Channel Partner, τη διαχείριση Social Media και το Digital Marketing, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Έχοντας μετακομίσει για ακόμη μία φορά ώστε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μίας διαρκώς αυξανόμενης ομάδας, έχω αντιληφθεί ότι την ανάπτυξη δεν την περιμένεις. Τη δημιουργείς!


Εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία για όλους!


ία ακόμη «περίεργη» χρονιά, έφτασε στο τέλος της. Περίεργη γιατί οι περισσότεροι είναι ικανοποιημένοι, αλλά με κάποιον μαγικό τρόπο εξακολουθούν να γκρινιάζουν… Περίεργη διότι η ανάπτυξη δεν


Having said that που λέγαμε και στο χωριό μου, το βασικό ερώτημα είναι το τι μπορούμε να περιμένουμε από το 2018. Σε πρώτη ανάγνωση, περιμένουμε αυξημένα budgets και καλύτερη διάθεση για επενδύσεις και ανάπτυξη, όχι μόνο από τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και από τις μεγάλες ελληνικές.


ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ antony@socialhandlers.com


Channel PARTNER


Διευθυντής έκδοσης: Νίκος Τηλιακός


Αρχισυνταξία:


Γιώργος Αθανασιάδης Διεύθυνση διαφήμισης: Νίκος Μπάστας


Ειδικοί συνεργάτες: Γιώργος Μαρκατάτος, Φώτης Καραμπεσίνης Παραγωγή: Γραφικές τέχνες Graphica


Εκδότης:


Αντώνης Ρουσελιωτάκης Ιδιοκτησία:


Social Handlers


Το μηνιαίο έντυπο Tech Channel Partner (αρ. εντύπου 01-0023) κυκλοφορεί 11 μήνες το χρόνο από τη Social Handlers (Λ. Κηφισίας 125, 115 24, Αθήνα, Τηλ.: 210 6980 061, Fax. 210 6910044, email: sales@socialhandlers.com) Copyright © 2017


Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη άποψη του περιοδικού.


75 95 100


75 95 100


0 5 25


0 5 25


tech


Inverter UPS-P UD


Á ôáãùíéóìü!


Ð êáëñï åß ôïí í


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32