search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Diwrnod bendigedig yn Big Pit! BPJune 18.qxp_Layout 1 24/01/2018 12:17 Page 1


Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru Diwrnod bendigedig yn Big Pit!


National Coal Museum


Teithiwch 300tr lawr i grombil y ddaear gyda glöwr go iawn am antur byth gofiadwy. Darganfyddwch treftadaeth lofaol Baddondai Pen Pwll ar oriel Brenin Glo: Y Profiad Cloddio. Rhaid i blant fod dros fetr o daldra i fynd i lawr i’r pwll. Ar agor bob dydd: 9.30am-5pm. Teithiau cyson danddaear: 10am-3.30pm.


Teithiwch 300tr lawr i grombil y ddaear gyda glöwr go iawn am antur byth gofiadwy. Darganfyddwch treftadaeth lofaol Baddondai Pen Pwll ar oriel Brenin Glo: Y Profiad Cloddio.


A big day out at Big Pit! t 1 24/01/2018 12:17 Page 1


mgueddfa Lofaol Cymru tional Coal Museum


igedig yn Big Pit! A big day out at Big Pit!


Am fwy o wybodaeth ewch i www.amgueddfa.cymru/bigpit For more information go to www.museum.wales/bigpit


i grombil y ddaear gyda glöwr go iawn wy. Darganfyddwch treftadaeth lofaol r oriel Brenin Glo: Y Profiad Cloddio.


etr o daldra i fynd i lawr i'r pwll. am-5pm. ear: 10am-3.30pm.


Travel 300ft underground with a former miner for an unforgettable adventure. DiscoverWales’s rich mining heritage in the Pithead Baths exhibition and the multi-media King Coal: The Mining Experience.


Children must be at least 1 metre tall for the underground tour. Open daily from 9.30am-5pm. Frequent underground tours: 10am-3.30pm.


A big day out at Big Pit!


Am fwy o wybodaeth ewch i www.amgueddfa.cymru/bigpit For more information go to www.museum.wales/bigpit


at Big Pit! www.cardiffandsouthwalesadvertiser.com


Travel 300ft underground with a former miner for an unforgettable adventure. DiscoverWales’s rich mining heritage in the Pithead Baths exhibition and the multi-media King Coal: The Mining Experience.


Cardiff & South Wales Advertiser - Friday 24th August 2018 - 13


Rhaid i blant fod dros fetr o daldra i fynd i lawr i'r pwll. Ar agor bob dydd: 9.30am-5pm. Teithiau cyson danddaear: 10am-3.30pm.


Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru Diwrnod bendigedig yn Big Pit!


National Coal Museum


Travel 300ft underground with a former miner for an unforgettable adventure. Discover Wales’s rich mining heritage in the Pithead Baths exhibition and the multi-media King Coal: The Mining Experience. Children must be at least 1 metre tall for the underground tour. Open daily from 9.30am-5pm. Frequent underground tours: 10am-3.30pm.


Teithiwch 300tr lawr i grombil y ddaear gyda glöwr go iawn am antur byth gofiadwy. Darganfyddwch treftadaeth lofaol Baddondai Pen Pwll ar oriel Brenin Glo: Y Profiad Cloddio.


Rhaid i blant fod dros fetr o daldra i fynd i lawr i'r pwll. Ar agor bob dydd: 9.30am-5pm. Teithiau cyson danddaear: 10am-3.30pm.


Mynediad am ddim


Free entry


Mynediad am ddim


Free entry


Mynediad am ddim


Free entry


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48