This page contains a Flash digital edition of a book.
917 | WEEK 32-33 07 AUG 2019


37 Interstream Barging voegt Mts Nieuwe Maas toe aan vloot


DORDRECHT Met de operationele inzet van mts Nieuwe Maas ( 110 x 11,40, 3350 m3, 3000 ton laadvermogen) wordt een prachtig nieuw schip aan de vloot van Interstream Barging toege- voegd. Het nieuwe schip is een type C tanker in de ECO-NOMY uitvoering van Gebr. De Jonge uit Kladovo.


Het is een gewild type. Onder meer vanwege de doelmatigheid van het vaartuig, maar ook de combinatie met goede eigenschappen voor het manoeuvreren. Daarnaast is er sprake van be- hoorlijke weerstandsvermindering met een goed draagvermogen en goede snelheid met mini- maal brandstofverbruik.


Breko Nieuwbouw BV realiseerde de afbouw van dit schip in opdracht van Dolderman. In deze sa- menwerking werd de ruimte gevonden om met spreiding van afbouwlocaties te kunnen voor- zien in een goede doorlooptijd van nieuwbouw. Huidige economische omstandigheden en ver- wachtingen maken dat de binnenvaart zowel op gebieden van reparatie, aanpassing, hermotori- sering en nieuwbouw een groot beroep doet op de beschikbare capaciteit.


Het schip is voorzien van drie Aqua Logic roe- ren, geleverd door Damen Marine Components BV die ook verantwoordelijk was voor de leve- ring van het stuurpaneel, hydraulisch aggre- gaat en de roeraandrijving. De schroefasinstal- latie werd geleverd door Den Breejen Shipyard BV. Voor Mts Nieuwe Maas heeſt EPS twee stuks HCi 210 ladingpompsystemen geleverd. Dit type pomp kenmerkt zich door zijn in-line bouwvorm waardoor de complete skid bijzonder laag en compact is uitgevoerd. De pompsystemen heb- ben elke een capaciteit van 400m3/uur bij een werkdruk van maximaal 7 bar. De pompen wor- den aangedreven door drukvaste ABB elektro- motoren, 105 kW – Eex-de IIB. Naast de lading- pompen heeſt EPS ook de slobpomp geleverd met een capaciteit van 13m3/uur. Deze set wordt


aangedreven door een drukvaste ABB elektro- motor, 3,5 kW – Eex-de IIB. Door toepassing van alleen A-klasse componenten heeſt EPS een pompsysteem geleverd met een hoge mate van betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid. Foresta Trading BV leverde het complete pakket F.T. VICTOR dienstpompen; twee F.T. ballast/strip- ping ejector 200 m3/u per stuk, F.T. smeerolie haspelsets en F.T. gasolie trimpomp. Tankmeting en alarmering komen van Hoveko BV. Kampers Shipyard BV leverde het stuurhuis inclusief het systeem van de hefgeleidekoker. Climalogic te- kende aan boord voor de airco-en overdrukin- stallatie en de ventilatoren en roosters.


Alle bijzonderheden over de bouw van het Mts Nieuwe Maas en de specificaties van de geleverde diensten en producten staan in de gedetailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aanslui- tend in deze krant kunt vinden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44