This page contains a Flash digital edition of a book.
917 | WEEK 32-33 07 AUG 2019


21 Endurance II door Oonincx Scheepsonderhoud BV in Rotterdam afgebouwd


ROTTERDAM Met de oplevering van mts Endurance II, aan Endurance Shipping CV, komt een einde aan de afbouwpe- riode van het schip, dat door Oonincx Scheepsonderhoud BV werd gerealiseerd in Rotterdam. De nieuwe tanker werd, nadat het casco, dat was geleverd door Gebr. De Jonge Shipbuilding Services, binnen de ge- stelde projecttijd gerealiseerd.


Mts Endurance II zal naast de in 2014 door Trico Shipyard opgeleverde Endurance gaan varen binnen Endurance Shipping CV. De naam van het schip, 'Endurance' staat voor vooruitgang. Voor de deelnemers in de CV met name gericht op de technische mogelijkheden en de business waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd. Endurance II heeſt een af- meting van 110 x 11,45 en krijgt ARA als vaar- gebied. Het schip is gebouwd voor transport van benzines en mineralen en wordt ingezet voor RTR Barging.


Nadat het casco in maart dit jaar aankwam in Nederland vanaf Shipyard Kladovo, waar het werd gebouwd, nam Oonincx de verant- woordelijkheid voor de afbouw op de loca- tie in Rotterdam bij Dockside Shipfacilities. Alexander Durinck kent de trajecten in af- bouw uit zijn tijd bij Trico en maakte met het team de keuze de Endurance II door Oonincx te laten afbouwen. “De kwaliteit van Oonincx Scheepsonderhoud BV sluit aan bij onze wen- sen”, zo licht Alexander Durinck toe. Met de keuze van Oonincx als afbouwer kon ook aan de wens worden voldaan in Rotterdam af te bouwen. Hierdoor kon het team van Endurance Shipping CV zelf regelmatig aan boord zijn. Naast de inbouw van de machine- kamers en de projectbegeleiding in de afbouw bracht Oonincx ook het leidingsysteem op het tankdek aan. W&O Europe BV leverde daar- voor de afsluiters. Machinekamer-pompen en de restlading pomp werd geleverd door Dutch Well Pumps. In de ruimte voor in het schip werd door Oonincx een extra etage gebouwd, zodat er ruimte ontstond voor de ketel om de lading te kunnen verwarmen. Op deze wijze kan de Endurance II ook worden ingezet voor transport van bio-diesels.


Het schip maakte in de afbouwperiode een uitstapje naar Werkendam, waar het twee we- ken bij De Waal lag. Hier werd de roef van het schip gelicht, om de machinekamer te laden en is het Easyflow roersysteem van De Waal ingebouwd. De Stuwa Easyflow roeren zijn slanker dan andere roertypen, staan verder naar buiten opgesteld en geven minder weer- stand. In nulstand staan de roeren net buiten het snel stromende schroefwater. Het water stroomt hierdoor veel sneller langs de bin- nenkant van het roer dan de buitenkant. Dat zorgt voor een overdruk aan de binnenkant en onderdruk aan de buitenzijde. Het gepaten- teerde Easyflow vleugelprofiel zet dit drukver- schil om in extra stuwkracht. De achterzijde van het roerblad heeſt vrijwel geen kromme uitloop, waardoor de gevormde stuwkracht niet wordt verstoord. Een vorm van optimale scheepsdynamica waardoor, met besparing van brandstof, een uitstekend manoeuvreer- gedrag en optimaal rendement uit het schip gehaald wordt.


Voor de hoofdmotor en generatorsets werd gekozen voor Cummins, geleverd door Marine Power Drechtsteden BV. Het schip is erg rus- tig en haalde bij de proefvaart 52 decibel in de woning, zonder dat deze was ingericht. EMS realiseerde het gehele elektrische systeem en de lessenaar. Hoogendoorn Maritieme betim- meringen en Interieurbouw BV tekende voor de betimmering van stuurhuis en woning. Er werd gekozen voor een moderne uitstraling en degelijke samenstelling van materialen. Het schip is voorzien van een gezamenlijke keuken, een centrale hal met opbergkasten voor de bemanning, slaapverblijven voor be- manning en een aparte kapiteinshut met ei- gen sanitair.


Bij Haveruij in Rotterdam staat voor de Endurance II nog een open dag op het pro- gramma. Dan zal deze tanker samen met ms Duvo, die bij dit bedrijf is omgebouwd van enkelwandige tanker naar droge lading schip, feestelijk in de vaart worden genomen.


Alle bijzonderheden over de bouw en af- bouw van mts Endurance II en de spe- cificaties van de geleverde diensten en producten, staan in de gedetailleerde leve- rancierslijst en op de speciale opleverings- pagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44